Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

  ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - specjalizowany układ scalony, najczęściej wykonany w technologii bardzo dużej skali integracji (VLSI - Very Large Scalę Integration), produkowany na zamówienie w celu realizacji konkretnej, kompletnej funkcji lub pełnej aplikacji. Dedykowane wytwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizatory

  Archiwizatory - programy archiwizujące (inne nazwy: archiwizery, pakery) należące do grupy programów narzędziowych, przeznaczone do umieszczania plików w archiwach danych w celu późniejszego odzyskiwania informacji zapisanych w tych archiwach.

  Archiwizacja, połączona zwykle z kompresją danych w celu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asembler

  Asembler - prosty program niskiego poziomu programowania, dokonujący konwersji asemblerowego języka programu na język maszynowy (kody listy rozkazów), zrozumiały i wykonywany przez komputer bądź inne wskazane urządzenie komunikacyjne (procesor przetwarzania, serwer, ruter, węzeł sieci).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASK (Amplitudę Shift Keying)

  ASK (Amplitudę Shift Keying) - sposób modulacji polegający na kluczowaniu amplitudy sygnału nośnego cyfrowym sygnałem modulującym. Stany sygnału cyfrowej są odwzorowane w różne amplitudy sygnału nośnego. Dla sygnału binarnego zwykle - ale nieobligatoryjnie - przyjmuje się, że większa amplituda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APSK (Amplitude and Phase Shift Keying)

  Amplitudowo-fazowa modulacja sygnału, jedna z bardziej wydajnych dwuwymiarowych technik modulacji sygnału, Polega na jednoczesnym modulowaniu (zmianie) amplitudy i fazy sygnału nośnej odzwierciedlającym symbole (zbiory bitów) sygnału modulującego.

  Wielowartościowe kodowa tych symboli umożliwia tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplety

  Miniaplikacje będące zamkniętymi modułami programowymi, wykonujące określone funkcje związane z technologią klient/serwer. Są przesyłane do obiektu klienta w celu wykonania określonych, uprzednio zdefiniowanych funkcji (aplety Javy, aplety ActiveX, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archie

  Archie - program sieciowy do przeszukiwania informacji wg nazw plików, także internetowych zasobów archiwalnych posadowionych na ogólnodostępnych serwerach FTP. Zasoby FTP są indeksowane wg słów kluczowych, nazw lub tytułów oraz rozmieszczone na wielu serwerach bez względu na ich lokalizację, a aplikacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplikacja

  Program umożliwiający użytkownikowi wykonywanie konkretnej pracy (pisanie, przetwarzanie, księgowanie, przeszukiwanie zbiorów itp.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat telefoniczny, telefon

  Urządzenie abonenckiej telefonii przewodowej służące do przetwarzania dźwięków mowy na sygnały elektryczne i przesyłania ich na odległość przez system komutacji (centralę telefoniczną) i odwrotnie. Mikrofon i słuchawka tworzą zespół we wspólnej obudowie zwanej mikrotelefonem.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura otwarta

  Architektura otwarta - koncepcja architektury rządzeń komputerowych lub sieci teleinformatycznych dostarczanych przez różnych producentów, umożliwiająca użytkownikowi łatwą konfigurację i adaptację sprzętową programową na własne potrzeby. Wymaga standaryzacji nie tylko połączeń logicznych, ale...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry