Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing)

  ASMP (Asymmetric Multiprocessing) - asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe, stosowane w celu zwiększenia mocy komputera (superserwera) przez częściowe rozdzielenie zadań na kilka równocześnie pracujących procesorów. Technika przetwarzania asymetrycznego jest głównie wykorzystywana w superserwerach, w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARP (Address Resolution Protocol)

  ARP (Address Resolution Protocol) - protokół wyróżniania adresów TCP/IP, używany do uzyskiwania fizycznych adresów węzłów sieci IP w sytuacjach, gdy znane są tylko ich adresy logiczne. ARP stosuje metodę dynamicznego określania adresu fizycznego, polegającą na rozgłaszaniu w sieci adresu poszukiwanego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASN (Abstract Syntax Notation)

  ASN (Abstract Syntax Notation) - uniwersalne narzędzie do zapisu (notacja), także sposób kodowania i wymiany komunikatów na różnych poziomach przenoszenia informacji sygnalizacyjnych.

  Składnia zapisu ASN (ASN.1) reguły kodowania zostały ustalone przez ITU-T dla wielu protokołów sieciowych, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARPAnet (Advanced Research Project Agency)

  ARPAnet (Advanced Research Project Agency) - pierwsza ogólnoświatowa sieć pakietowa (lata 70.) amerykańskiej agencji DARPA, łącząca ośrodki wojskowe, rządowe, laboratoria naukowe oraz wyższe uczelnie i przeznaczona do operacji informacyjno-obronnych Pentagonu. Zasadniczym celem sieci było uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASP (Application Service Provider)

  ASP (Application Ser vice Provider) - ogólna nazwa dostawców kompletnych aplikacji oferowanych (od 19! r.) przez sieci telekomunikacyjne - zwłaszcza przez sieć Internet - w zakresie rozwiązań internetowych (serwery pocztowe, serwery bazodanowe, usługi środowiska e-com merce, in.).

  Według tego modelu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARO (Automatic Repeat Reąuest)

  ARO (Automatic Repeat Reąuest) - jedna z funkcji modemu polegająca na automatycznym żądaniu ponownego przesłania danych, które modem rozpoznał jako uszkodzone lub niekompletne. Retransmisja uszkodzonych bloków danych przebiega automatycznie (bez udziału użytkownika) w protokołach klasy MNP i V.42 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASR (Automatic Speech Recognition)

  ASR (Automatic Speech Recognition) - funkcja automatycznego rozpoznawania mowy, stosowana w nowoczesnych centralkach abonenckich i systemach telefonii komputerowej, pozwalająca na prowadzenie uproszczonej konwersacji między dowolną osobą a systemem komputerowym. Stosowane metody ASR rozpoznają zwykle tylko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - jeden z dwóch podstawowych kodów transmisyjnych do asynchronicznego przekazywania informacji w konwencji 7-bitowej.

  W ASCII możliwe jest kodowanie informacji na 7 bitach (łącznie 128 cyfr, liter i znaków sterujących), lecz w większości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja danych

  Archiwizacja danych - metoda kopiowania i odparzania plików, systemów plików i przestrzeni baz danych a zewnętrzne nośniki o dużej pojemności (taśmy magnetyczne, streamery, dyski optyczne) - z jednoczesnym usunięciem kopiowanych informacji z roboczego serwera dyskowego, w celu odzyskania miejsca zajmowanego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AT (Advanced Technology)

  AT (Advanced Technology) - potoczne określenie komputerów osobistych o architekturze 16-bitowej (rodzina mikroprocesorów nie niższa niż 80x86) i wyposażonych w kanał interfejsowy ISA (EISA, CMA, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt

Do góry