Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BACnet

  BACnet - otwarty protokół komunikacyjny do obsługi systemów sterowania, automatyzacji i kontroli urządzeń instalowanych w budynkach inteligentnych. BACnet umożliwia informacji z okresu poprzedzającego wystąpienie uszkodzenia. sterowanie i integrację różnego typu urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2C (Business to Consumer)

  B2C (Business to Consumer) - internetowe relacje | legające na zawieraniu transakcji bezpośrednio między klientem a przedsiębiorstwem prowadzącym handel detaliczny przez Internet, kojarzone najczęściej z zakupem towarów i indywidualną dystrybucją produktów za pośrednictwem wirtualnych sklepów sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AuC (Authentication Center)

  AuC (Authentication Center) - baza danych w centrum autoryzacji użytkowników telefonów komórkowych GSM, za pomocą której system, korzystając z informacji umieszczonych na indywidualnej karcie SIM, może sprawdzić (on-line), czy abonent jest uprawniony i dopuszczony do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Backbone

  Backbone - sieć szkieletowa łącząca dwie (lub więcej) sieci LAN lub segmenty tych sieci, wykonana zwykle z medium światłowodowego (coraz rzadziej m dzianego) i prowadząca duży ruch transmisyjny. Węzłami sieci są rutery, przełączniki i mosty wyposażone w protokół filtracji adresów MAC oraz łączące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audioteks

  Audioteks - głosowa usługa telekomunikacyjna oferowana przez publiczne sieci PSTN, polegająca na udostępnianiu zgłaszającym się abonentom przekazów głosowych, o charakterze informacyjno-rozrywkowym (horoskopy, gry, konkursy, wyniki sportowe, kursy walut, in.).

  Funkcjonowanie usługi wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiotele

  Audiotele - telekomunikacyjna usługa teległosowania z grupy usług dodanych, polegająca na telefonicznym głosowaniu (zliczaniu) na podane wcześniej przez media numery telefoniczne. Interaktywna odmiana audiotele - realizowana przez sieci inteligentne (IN) - umożliwia zwrotne połączenie bezpośrednio z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUI (Attachtnent Unit Interface)

  AUI (Attachtnent Unit Interface) - złącze interfejsowe (najczęściej 15-stykowe DB-15) między skrajnym układem nadawczo-odbiorczym urządzenia komputerowego a okablowaniem komputerowym stosowanym w sieci Ethernet (cienkim 10Base-2 lub grubym 10Base-5).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Background

  Background - w wielozadaniowym systemie operacyjnym podrzędny program lub zadanie wykonywane z niższym priorytetem - wyłącznie w momentach, gdy zadanie główne (foreground) oczekuje na przesyłanie niezbędnych do dalszej pracy informacji. W interfejsie graficznym użytkownika GUI (Graphical User Interface)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVI (Audio Video lnterleaved)

  AVI (Audio Video lnterleaved) - niestandardowy sposób kompresji cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu stosowany przez firmę Microsoft.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCNet (Attached Resource Computer Network)

  ARCNet (Attached Resource Computer Network) - jeden z najwcześniejszych i najprostszych sieciowych systemów LAN o strukturze magistrali, drzewa lub gwiazdy. Działa w paśmie podstawowym z szybkością 2,5 Mb/s w oparciu o mechanizm przekazywania znacznika wg zaleceń IEEE 802.4. Obecnie prawie całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /26.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry