Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Baseband

  Baseband - medium transmisyjne o podstawowym paśmie przenoszenia, przez które przesyła się informacje cyfrowe w oryginalnej postaci, bez fali nośnej (czyli bez modulacji sygnałów). W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza wyłącznie jeden kanał komunikacyjny, dostępny w dowolnym momencie czasowym, np. sieć...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BCC (Block Cbeck Character)

  BCC (Block Cbeck Character) - znak lub sekwencja znaków kontrolnych generowanych dodatkowo przez algorytm sprawdzający podczas wysłania wiadomości przez łącze transmisji danych. Rozróżnia się następujące metody protekcji:

  pionowe sprawdzenie (VRC) - polegające na generowaniu bitu parzystości dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

  BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - wiele wersji popularnego języka programowania wysokiego poziomu (Microsoft BASIC, Visual BASIC, GW BASIC, Turbo BASIC, Qick BASIC) stosującego początkowo technikę interpretacyjną, a obecnie kompilację i technikę programowania strukturalnego. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BCD (Binary Coded Decimat)

  BCD (Binary Coded Decimat) - reprezentacja (zapis liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo na czterech kolejnych pozycjach binarnych z wagą 8-4-2-1.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajt (byte)

  Bajt (byte) - osiem kolejnych bitów informacji cyfrowej (składającej się z zer i jedynek), traktowanych łącznie jako jednostka danych lub sterowania. Bajt danych zawiera 256 możliwych kodów binarnych numerowanych od 0 do 255.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteria komputerowa

  Bakteria komputerowa - niepożądany program komputerowy angażujący zasoby systemowe przez szkodliwe rozmnażanie się. W odróżnieniu od wirusów, które zwykle wstawiają jedynie fragment własnej kopii programu do infekowanego programu użytkownika - powodując na ogół nieprzewidywalne szkody - bakteria...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATA (AT Attachment)

  ATA (AT Attachment) - ogólna nazwa specyfikacji ulepszonego interfejsu równoległego IDE, przeznaczonego do łączenia procesora z podzespołami pamięci masowych komputera osobistego (PC). W wyniku kolejnych usprawnień technicznych powstał szereg wersji interfejsowych komputera klasy PC, oznaczanych kolejno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Backup

  Backup - sposób ochrony przed zniszczeniem danych komputerowych przez jednoczesne lub okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa na dedykowanych nośnikach zewnętrznych o dużej pojemności. Rezerwowe kopie bezpieczeństwa, których nie należy mylić z kopiami archiwalnymi, są wykonywane w celu krótkotrwałego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2B (Business to Business)

  B2B (Business to Business) - internetowy model p wadzenia biznesu i transakcji między przedsiębiorstwami Internetowa oferta B2B dla małych i średnich firm zwykle obejmuje wiadomości prezentowane on-line na firmowych portalach zaopatrzeniowych, informacyjnych bądź wyrób gotowych - z przygotowanymi linkami do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATM (Asynchronous Transfer Mode)

  ATM (Asynchronous Transfer Mode) - szerokopasmowa technologia komunikacyjna przesyłania informacji cyfrowej (głos, obraz i dane) w postaci komórek o stałej długości (53 bajty) przez sieci LAN i WAN z możliwością tworzenia połączeń wirtualnych. Standard ATM nie definiuje dokładnie konkretnego medium...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt

Do góry