Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Posocznica

  Posocznica (łac. septicaemia, sepsis) - ogólnoustrojowa reakcja zapalna organizmu gospodarza na lipopolisacharydy bakterii gramujemnych lub peptydoglikan i kwasy lipotejchojowe bakterii gramdodatnich. Występuje w trakcie aktywnego procesu zakaźnego. Posocznica może prowadzić do wstrząsu septycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liszajec zakaźny

  Liszajec zakaźny (łac. impetigo contagiosa) - powierzchowne, pęcherzowo-ropne wykwity na skórze, zasychające w miodow-ożółte strupy. Czynnikiem etiologicznym są najczęściej gron-kowiec złocisty lub paciorkowiec ropotwórczy, przeważnie w infekcjach mieszanych spowodowanych przez te dwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ininiunofluorescencja

  Ininiunofluorescencja - technika, w której używa się przeciwciał znakowanych fluorochromami (na przykład izotiocyjanianem fluoresceiny). Związki te świecą w świetle UV. Odczyn im-munofluorescencji bezpośredniej jest szczególnie przydatny w wykrywaniu antygenów' wirusowych i komórek bakterii, także w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probiotyki

  Probiotyki - żywe bakterie i grzyby, które zawarte w pożywieniu wywierają korzystny wpływ na organizm człowieka. Są to głównie bakterie z rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i niektóre drożdżaki. Drobnoustroje te są zdolne do pasażu przez przewód pokarmowy. Ich aktywność polega przede...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nested-PCR

  Nested-PCR - odmiana łańcuchowej reakcji polimerazy, tzw. zazębiona reakcja PCR, w której wykorzystuje się dwie niezależne pary starterów: startery' zewnętrzne i wewnętrzne. W pierwszym etapie reakcji stosuje się parę starterów zewnętrznych najczęściej o małej specyficzności gatunkowej. W drugim cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulum

  Inokulum - wyjściowa próbka drobnoustrojów używana do zaszczepienia nowego podłoża. Często używa się dokładnie określonego inokulum uwzględniając objętość i gęstości użytej zawiesiny bakterii. Przydatna do tego celu jest zmętnieniowa skala McFarlanda, pozwalająca odnieść badaną próbkę do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siderofory

  Siderofory - niskocząsteczkowe silne chelatory Fe3+ syntetyzowane przez liczne bakterie, w warunkach niedoboru żelaza w środowisku. Za ich pośrednictwem komórka bakteryjna może w aktywny sposób pozyskiwać żelazo ze źródeł ustrojowych (np. laktofcryny, transferyny czy hemoglobiny gospodarza). Siderofory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nosicielstwo

  Nosicielstwo - stała lub przejściowa obecność bakterii chorobotwórczych w organizmie zdrowego człowieka. W przypadku nosicielstwa brak jest jakichkolw iek objawów zakażenia, mimo że drobnoustroje charakteryzuje wiele cech chorobotwórczości. Pozostają one jednak w stanie równowagi z florą fizjologiczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwazyny

  Inwazyny - substancje odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się bakterii w organizmie gospodarza wynikające z działania wydzielanych przez nie enzymów niszczących tkanki oraz odpowiedzialne za mechanizmy hamowania lub unikania przez bakterie reakcji obronnych organizmu. Te ostatnie działają antyfagocytarnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn ASO

  Odczyn ASO - odczyn immunologiczny pozwalający na określenie w surowicy pacjenta poziomu (miana) przeciwciał przeciwko bakteryjnej hemolizynie - streptolizynie O. Anty-streptolizyna O jest antytoksyną dla toksyny wytwarzanej przez Streptococcus pyogenes z grupy A i powstaje w przebiegu zakażeń tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry