Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo intrasieci

  Bezpieczeństwo intrasieci - działania z zakresu komputerowej ochrony dotyczące newralgicznych węzłów brzegowych sieci prywatnej, łączących intrasieć ze światem zewnętrznym. Obejmuje przede wszystkim stosowanie zapór ogniowych na połączeniach IP i uwierzytelnianie dostępu kartami identyfikacyjnymi w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BE (Bandwidth Efficiency)

  BE (Bandwidth Efficiency) - parametr skuteczności widmowej wskazujący, jak wiele bitów informacji cyfrowej można zakodować (przesłać) w określonym paśmie częstotliwości. Zasadniczy wpływ na skuteczność widmową [stosunek szybkości transmitowanych bitów (w b/s) do zajmowanej szerokości pasma (w Hz) w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

  Bezpieczeństwo poczty elektronicznej - zapewnienie poufności przekazu przesyłek pocztowych e-mall przez ogólnodostępną sieć publiczną lub Internet. Do najbardziej znanych sposobów zabezpieczenia poczty należą:

  standard SMIME - będący obecnie normą szyfrowania wiadomości i podpisu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binder (binder)

  Binder (binder) - systemowa baza danych obsługiwana przez system operacyjny NetWare (Novell) przechowująca dane o użytkownikach, serwerach i in. elementach sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo przekazów bezprzewodowych

  Bezpieczeństwo przekazów bezprzewodowych - zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa gwarantującego stronom biorącym udział w bezprzewodowej transakcji poufność, integralność i nienaruszalność wymienianych danych, a także jednoznaczną identyfikację uczestników transakcji i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Basic Encoding Rules)

  BER (Basic Encoding Rules) - standard kodowania jednostek danych opisany według ASN i odnoszący się do składni języka, a nie do techniki kodowania danych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOS (Basic lnput Output System)

  BIOS (Basic lnput Output System) - podstawowy system wejścia-wyjścia stosowany w komputerach klasy PC. Zawiera zestaw rozkazów przechowywanych w trwałej pamięci ROM, pozwalający poszczególnym wewnętrznym modułom komputera (pamięć, klawiatura, mysz, przerwania, in.) oraz systemowi operacyjnemu na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo sieci

  Bezpieczeństwo sieci - pojęcie związane zarówno z bezpieczeństwem samej informacji krążącej między węzłami sieci, jak też z bazami danych dostępnymi za jej pośrednictwem. Do największych zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych należą: podsłuch, włamania, wirusy, spamming...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmark

  Benchmark - wzorcowy program testowy do pomiaru szybkości działania systemu komputerowego lub określenia jego przepustowości użytkowej. Programy benchmark umożliwiają pomiar nie tylko najbardziej spektakularnych parametrów komputera, jakimi są:

  liczba operacji zmiennoprzecinkowych wykonywanych w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baterie akumulatorów termicznych

  Baterie akumulatorów termicznych - najnowszy rodzaj akumulatorów cieplnych stosowanych w siłowniach telekomunikacyjnych, pochłaniających energię cieplną ze swego otoczenia przez wykorzystanie zjawiska absorpcji ciepła. W trakcie procesu przemiany energii, któremu podlega zawarty w bateriach materiał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry