Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BORSCHT (Batery feed, Overvoltage protection, Ringing, Supervision, Coding, Hybrid, Testing)

  BORSCHT (Batery feed, Overvoltage protection, Ringing, Supervision, Coding, Hybrid, Testing) - kompletny brzegowy abonencki zespół liniowy instalowany w centrali cyfrowej, oddzielnie dla każdej analogowej linii abonenckiej, czyli każdego numeru zewnętrznego w systemie komutacji. BORSCHT spełnia różnorodne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLAST (Blocked Asynchronous Transmission)

  BLAST (Blocked Asynchronous Transmission) - jeden z programów integrujących urządzenia sieciowe Motoroli i IBM PC, umożliwiający szybki transfer plików między komputerami tych środowisk. Wersja BLAST II jest przystosowana do sieci pakietowych X.25 zarówno w łączach telefonicznych, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bps (bit per second)

  Bps (bit per second) - jednostka przepływności szeregowych kanałów i łączy cyfrowych, określająca rzeczywistą szybkość transmisji binarnych danych w medium, w bitach na sekundę (b/s). Stosowane oznaczenia krotności przepływności binarnych: b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s, Tb/s i Pb/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISDN (Broadband ISDN)

  BISDN (Broadband ISDN) - teleinformatyczna sieć szerokopasmowa (nie mniej niż 155 Mb/s), stanowiąca rozszerzenie dotychczasowej cyfrowej sieci wąskopasmowej ISDN (NISDN) - tworzonej za pośrednictwem kanałów cyfrowych BRI ISDN i PRI ISDN. BISDN korzysta z przekazów transportowych SDH/SONET lub ATM i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Bit Error Rate)

  BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędu transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji. Wskaźnik BER jest obliczany jako stosunek liczby bitów przekłamanych po stronie odbiorczej do całkowitej liczby transmitowanych bitów przez medium w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo systemów

  Bezpieczeństwo systemów - wyróżnia się cztery poziomy bezpieczeństwa: D, C, B, A1, wraz z kilkoma pod poziomami (C1, C2), (B1, B2, B3). Wprowadzono wymagania na systemy przetwarzające poufne informacje oraz klasyfikację tych systemów jako:

  poziom D - minimalny poziom zabezpieczeń, w praktyce całkowity...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BER (Block Error Rate)

  BER (Block Error Rate) - blokowa stopa błędu w kanale komunikacyjnym, definiowana jako stosunek błędnie odebranych bloków do całkowitej liczby przesłanych bloków danych w zdefiniowanym przedziale czasu, określa jakość ścieżki transmisyjnej do przesyłania informacji przez sieć.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo użytkowania

  Bezpieczeństwo użytkowania - zabezpieczenie użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem na jego zdrowie zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych. Zjawiska te to: porażenie prądem elektrycznym, przepięcia łączeniowe sieci zasilającej i pochodzące z wyładowań...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beta aplikacje

  Beta aplikacje - pierwsze oprogramowanie aplikacyjne rozpowszechniane w ramach procedur testowych w celu wykrycia usterek i dokonania usprawnień funkcji aplikacyjnych, zebrania uwag użytkowników oraz usunięcia z niego zgłaszanych błędów. Stanowi ostatni etap testowania nowego produktu przed jego ukazaniem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczne zasilanie

  Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń komputerowych, niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów zewnętrznej linii energetycznej - z całkowitym odcięciem tej energii włącznie.

  Do najbardziej szkodliwych zakłóceń w energetycznej sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt

Do góry