Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CBR (Constant Bit Rate)

  CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR). Klasa CBR odnosi się do usług izochronicznych charakteryzujących się stałym, dokładnie ustalonym i gwarantowanym zapotrzebowaniem na pasmo w łączach ATM. Wskaźnik CBR jest przydatny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAD (Computer Aided Design)

  CAD (Computer Aided Design) - wspomagane  komputerowo projektowanie dowolnych konstrukcji inżynierskich, używające specjalistycznego oprogramowania CAD do opisywania obiektów fizycznych. Oprogramowanie CAD stanowi efektywne narzędzie do tworzenia, edycji, przechowywania i przesyłania rysunków technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BWA (Broadband Wireless Access)

  BWA (Broadband Wireless Access) - klasa dwukierunkowych urządzeń radiokomunikacyjnych z asymetrycznym dostępem szerokopasmowym, których przedstawicielami są systemy lokalnej dystrybucji bezprzewodowej LMDS i MMDS. Wielokanałowa dystrybucja filmów oraz przekazów wideo lub danych przeznaczona zarówno dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBX (Converged Branch Exchange)

  CBX (Converged Branch Exchange) - konwergentne centralki abonenckie, działające jako inteligentne przełącznice pakietowe w środowisku sieci LAN, łącznie z ofertą funkcji tradycyjnej centralki PABX (PBX). W zależności od zakresu zaimplementowanych aplikacji głosu z danymi usługi CBX mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor pamięci

  Bufor pamięci - fizyczny, wydzielony obszar pamięci komputera, zarządzany często przez wyspecjalizowany sterownik, dzięki któremu zwiększa się wydajność przetwarzania informacji. Zawiera adresy najczęściej używanych lokalizacji pamięciowych. Procesor, odwołując się do pamięci, sprawdza najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor webowy

  Bufor webowy - jeden ze sposobów lokalnej rejestracji danych odbieranych ze stron webowych, w celu ich późniejszego wykorzystania z wielokrotnie krótszym czasem dostępu. Dzięki temu użytkownik w trakcie sesji internetowej pobiera kolejne strony z bufora pamięciowego serwera WWW zainstalowanego na obrzeżach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broadcastowa burza (broadcast storm)

  Broadcastowa burza (broadcast storm) - wysoce niepożądane zjawisko zachodzące w sieci teleinformatycznej, polegające na jednoczesnym przesyłaniu wielu pakietów rozsiewczych przez wszystkie segmenty sieci; pochłania większość przydzielonego użytkownikowi pasma sieci, co jest równoważne z jej częściową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor dyskowy

  Bufor dyskowy - obszar pamięci RAM komputera (węzła, serwera), w którym dane są czasowo przechowywane w trakcie ich przekazywania lub pobierania z/do wewnętrznej, znacznie wolniejszej pamięci dyskowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruter (brouter)

  Bruter (brouter) - coraz rzadziej stosowane urządzenie komunikacyjne łączące funkcje mostu i rutera. Brutery spełniają funkcję trasowania na poziomie warstwy 2 dla jednego lub najwyżej kilku protokołów (np. TCP/IP) oraz działają jako klasyczne mosty dla całego pozostałego trafiku w sieci. Obecnie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor optyczny

  Bufor optyczny - specyficzny rodzaj lokalnej pamięci buforującej węzła transmisyjnego, niezbędny do komutowania sygnałów optycznych. Funkcję recyrkulacji spełnia linia opóźniająca wykonana z włókna światłowodowego, której 1 km może przechować w pojedynczym kanale falowym 50 000 bitów informacji w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry