Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bypass

  Bypass - określenie toru obejściowego w zasilaczach pracujących w konfiguracji on-line. Przełączany ręcznie lub automatycznie tor obejściowy pozwala na czasowe zasilanie odbiorników energii bezpośrednio z sieci energetycznej, bez zasilania gwarantowanego. Bypass jest niezbędny w przypadku chwilowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call Center

  Call Center - komputerowy system kompleksowej obsługi telefonicznej klienta zgłaszającego się do centrali teleinformatycznej, polegający na ofercie szeregu usług realizowanych do tej pory przez operatora lokalnej centra- telefonicznej. Dialog człowiek-komputer jest wspomagany wieloma podsystemami:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C

  C - język programowania wyższego poziomu, stosowany początkowo (AT&T Bell Labs, lata 70.) w systemie operacyjnym Unix, który stał się powszechnie stosowanym narzędziem tworzenia oprogramowania komercyjnego dla zdecydowanej większości systemów komputerowych.

  Jest językiem kompilowanym, ze stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBR (Constant Bit Rate)

  CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, automatycznie lub kojarzone komputerowo we fragmentach dialogowych przez agentów firmy, co wielokrotnie zwiększa liczbę równocześnie zawieranych transakcji i skraca czas ich trwania.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CA (Certification Authority)

  CA (Certification Authority) - zaufany urząd certyfikacji znajdujący się w każdej sieciowej strukturze kryptograficznej stosującej do przesyłania danych systemy szyfrowa sieci. Zadaniem CA jest wydawanie i elektroniczne publikowanie certyfikatów kluczy publicznych oraz - jeśli to konieczne - ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation)

  CAP (Carrierless Amplitudę and Phase Modulation) - efektywny sposób dwuwymiarowego kodowania amplitudy i fazy sygnału nośnego, stosowany w szybkich i szerokopasmowych sieciach transmisyjnych (HDSL, ADSL, in.) - zbliżony do modulacji kwadraturowej.

  Do kodowania wykorzystuje się dwa ortogonalne ciągi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAC (Connection Admission Control)

  CAC (Connection Admission Control) - zestaw działań kontrolnych sieci transportowej ATM, podejmowanych przez jej węzły w fazie przyjmowania indywidualnych zgłoszeń do współpracy z siecią ATM. Polegają one na negocjacji z użytkownikiem parametrów transmisji wirtualnej przed uzyskaniem dostępu do sieci (i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CBDS (Connectionless Broadband Data Sernice)

  CBDS (Connectionless Broadband Data Sernice) - zaakceptowana i rozpowszechniana przez ETSI kompletna architektura bezpołączeniowych przekazów pakietowych o struktura podobnej do SMDS, implementująca usługi ATM w środowisku pakietowym.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cache

  Cache - buforowa pamięć podręczna o dostępie swobodnym RAM bądź wydzielony fragment pamięci RAM przeznaczone do tymczasowego przechowywania nadchodzących lub ostatnio odebranych danych. Zainstalowana w komputerach stacji roboczych przyspiesza działanie procesora - zwłaszcza jeśli często potrzebuje on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burst mode

  Burst mode - sposób pakietowej transmisji danych o wysoce zmiennym i nieprzewidywalnym trafiku, w którym na pojedyncze żądanie przesłania informacji, urządzenie nadawcze (serwer) może odpowiadać ciągłym strumieniem pakietów, bez potrzeby potwierdzania kolejnych pakietów przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry