Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AGRARYZM

  AGRARYZM — ideologia drobnej burżuazji wiejskiej traktująca m. in. o tym, że ideałem w rolnictwie jest prywatne gospodarstwo rodzinne oraz że rolnictwo jest najważniejszą i kierowniczą gałęzią w gospodarce narodowej, a chłopi przodującą częścią narodu. Z faktu, że rodzinne gospodarstwo chłopskie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLE

  AEROZOLE — zawiesiny ciał stałych lub ciekłych złożone z cząstek o średnicy' od 0,1 do 50 mikronów rozpylone wrpowietrzu. W ochronie roślin wykorzystuje się aerozole o średnicach cząstek 5—50 mikronów; stosuje się je zasadniczo do zwalczania szkodników roślin; aerozole nietru-jące, stosowane są do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERRACJE CHROMOSOMOWE

  ABERRACJE C H R O M O SO M O W E — zmianyw budowie chromosomów zachodzące od czasudo czasu przy podziale jądra komórkowego zarównow warunkach naturalnych, jak i sztuczniestworzonych przez człowieka, przejawiające się nazewnątrz w postaci zmiany fenotypu, czyli zmianycech zewnętrznych organizmu. Rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROBIOLOGIA

  AGROBIOLOGIA — nauka o ogólnych obiektywnychprawach biologicznych mających zastosowaniew rolnictwie i hodowli; ma ona na celupowiązanie teoretycznych badań w dziedzinie biologiiz. praktycznym zastosowaniem w rolnictwie,w celu zwiększenia plonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWA BOMBA

  AEROZOLOWA BOMBA — butla stalowa wypełniona mieszaniną preparatów trujących z substancją wrzącą przy temperaturze poniżej 10° (freon); butla zaopatrzona jest w końcówki, przez które pod ciśnieniem pary freonu wypryskuje ciecz zawarta w butli; freon natychmiast odparowuje, pozostawiając w powietrzu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA— nieożywione czynniki środowiska wywierającewpływ na rozwój organizmów żywych; należądo nich przede wszystkim czynniki klimatycznei glebowe, np. tem peratura, wilgotność, ciśnienie,stopień nasłonecznienia, wiatry, opady, mineralnei organiczne składniki gleby, jej skład...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWANIE

  AEROZOLOWANIE, zamgławianie — rozpylanie bardzo drobnych cząstek cieczy lub substancji stałej. Jest to bardzo ekonomiczny sposób stosowania chemicznych środków ochrony roślin ze względu na niskie —► normy zużycia substancji aktywnej. Najbardziej skuteczne są -* aerozole o rozmiarach cząstek 5 do 50...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISYNKA

  ABISYNKA studnia rurowa wbijana lub wkręcana,służąca do dobywania niewielkich ilościwody z małej głębokości (5—7 m); abisynka składa składasię z rur metalowych o średnicy 32—75 mm.połączonych szczelnie za pomocą muf; rury są zakończoneu dołu stożkowym ostrzem lub świdrem,a nad powierzchnią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERDEENANGUS

  A B E R D E E N AN G US bydło jcdnomaścisteczarne lub czarno-brązowc, bezrogie, o głowiestosunkowo niewielkiej, krótkiej szyi, grzbiecieprostym i szerokim, klatce piersiowej głębokiej,kończynach krótkich i wymieniu małym, porośniętymdługim włosem. Bydło tej rasy zostało wyhodowanew Anglii; obecnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Callback

  Callback - usługa połączenia zwrotnego, stosowana do automatycznego odwrócenia kierunku transmisji w sieciach cyfrowych i telekomunikacyjnych. Usługa ta ma dwie odmiany:

  zestawienie łącza transmisji danych przez system zarządzania siecią do abonenta wyrażającego chęć współpracy z siecią i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry