Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALERGIA

  ALERGIA — uczulenie organizmu, nienormalnareakcja na pewne bodźce, np. występowanie wysypkipo spożyciu raków, po zażyciu pewnychlekarstw, po wprowadzeniu do ustroju (dożylnie,domięśniowo, podskórnie) obcogatunkowcgo białka(zawartego np. we krwi, surowicy czy szczepionce),antybiotyków itd. Uczulenie objawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholomierz

  Alkoholomierz— -♦arcometr przystosowany do mierzenia mocy spirytusu; na podziałce jego bezpośrednio odczytujesię procentową zawartość alkoholu w mieszaniniewody i alkoholu. Istnieją alkoholomierze oznaczająceprocentową objętość alkoholu oraz alkoholomierzewykazujące procentowy ciężar alkoholu.W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGICZNE PRÓBY

  ALERGICZNE PRÓBY — badania rozpoznawczestosowane w medycynie i weterynarii w celuwykrycia niektórych chorób; polegają na wprowadzeniudo organizmu zwierzęcia środka, którywywołuje swoistą reakcję organizmu (odczyn).Próby alergiczne przeprowadza się przy gruźlicy inosaciźnie, rzadziej — przy innych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROCHEMIA

  „A G R O C H EM IA ” — miesięcznik popularyzującypostęp techniczny w produkcji rolnej, przeznaczonydla rolników-praktyków; zawiera informacjei wskazówki dotyczące nawożenia, a zwłaszczastosowania nawozów mineralnych; omawiazagadnienia ochrony roślin przed chorobami,szkodnikami i chwastami, wskazując...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAR

  AGAR, agar-agar — wysuszony śluz niektórych krasnorostów morskich (czerwonych glonów). przede wszystkim żyjących w Oceanie Spokojnym; głównym składnikiem agaru jest -♦ester kwasu siarkowego i poligalaktozy (wiełocukrowca zbudowanego z cukru prostego, zwanego gć laktozą). Agar rozpuszcza się w wodzie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSORPCJA

  ABSORPCJA, w c h ła n ia n ie , p o c h ła n ia n ie —1) wchłanianie i rozpuszczanie substancji (przedewszystkim gazu) w całej objętości ciała stałego lubcieczy, np. tlenu lub dwutlenku węgJa; 2) pochłanianieprzez różne substancje promieni przez nieprzechodzących, np. pochłanianie promieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLOMERACJA

  AGLOMERACJA — zlewanie się łączene) kropli znajdujących się w strumieniu rozpylorej cieczy; w ochronie roślin jest niekorzystna, bo pogarsza rozpylanie. Większe krople mają zwykle dużą prędkość, dlatego doganiają mniejsze i z*e-wają się, powiększając swą objętość. Aglomeracji zapobiega się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADSORPCJA

  ADSORPCJA — zjawisko gromadzenia przezjakieś ciało na swej powierzchni różnych substancji:ciało adsorbujące nazywamy adsorbentem,ciało adsorbcwane — adsorbatem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNACJA

  AGLUTYNACJA — zlepianie się komórek (np. bakterii lub krwinek) pod wpływem swoistych dał surowicy krwi, tzw. aglutynin. Zjawisko aglutynacji wykorzystuje się do rozpoznawania chorób zakaźnych, określania grup krwi itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERATOR

  AERATOR — ręczne narzędzie ogrodnicze do kruszenia skorupy glebowej i niszczenia chwastów w międzyrzędziach roślin; częścią roboczą narzędzia są obracające się, stalowe zęby; przy popychaniu narzędzia zęby kruszą skorupę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry