Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMFOLITY

  AMFOLITY — substancje mogące tworzyć dodatniolub ujemnie naładowane -►jony; należądo nich zwłaszcza białka. Amfolity mogą byćnaładowane nie tylko ujemnie lub dodatnio, leczrównież tworzyć w jednej części cząsteczki ładunekujemny, w drugiej — dodatni. W tensposób powstają jony obojnacze, czyli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  ALKALOIDY — zasady organiczne pochodzeniaroślinnego zawierające azot; rola alkaloidóww roślinach nie jest dokładnie znana; na organizmyzwierzęce i człowieka działają trująco, pobudzającolub uspokajająco, wywołują halucynacje,senność, uśmierzają bóle itd. Ze względuna swoiste działanie wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOMÓWKA

  A G R O N O MÓWKA — budynek z przyległądziałką ziemi gromadzkiej, obejmującą ogródekowocowo-warzywny i malc pólko demonstracyjnodoświadczalne,stanowiący siedzibę agronomagromadzkiego. Agroncmówki są budowane ześrodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, bądźurządzane w budynkach mieszkalnych na resztówkach .W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE — grupa związkóworganicznych pochodnych pirydyny, występującychw roślinach; najważniejsze z nich to nikotynai anabazyna; otrzymuje się je z roślin, np.z tytoniu, przez ekstrakcję lub destylację z parąwodną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSOLOTLE

  AKSOLOTLE — larwy amerykańskich salamanderz rodzaju Amblystoma uważane przez długiczas za odrębny rodzaj; żyją w podziemnych jeziorach;oddychają skrzelami zewnętrznymi; majązdolność rozmnażania się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  ALKOHOLE — związki zbudowane z -♦ węglowodorówi jednej, dwu lub więcej grup wodorotlenowych(—OH): alkohole o małej liczbie atomówwęgla są cieczami, o większej - ciałamistałymi. Do najpospolitszych alkoholi należą:alkohol metylowy (metanol, spirytus drzewny),alkohol etylowy (etanol, „spirytus”)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ —metoda konserwacji ziarna 2bóż polegająca na wywołaniuprzepływu powietrza przcz masę składowanegoziarna; wilgotność ziarna równoważy sięz wilgotnością względną przepływającego powietrza.Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne,które określa się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  A LK O H O L ETYLOWY, e ta n o l — związekchemiczny o wzorze CjH jO H, znany jako spirytuspilny; otrzymywany jest drogą -♦fermentacji alkoholowejz ziemniaków i owoców (np. w Polsce)lub z etylenu (np. w USA); wrze w temperaturze78,3°, krzepnie przy — 112,5°; przenika łatwiej niżwoda przez błony porowate; pali...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akumulator

  A K UM ULATOR — ogniwo elektryczne, któregozasób energii elektrycznej może być odnawianyz innego źródła prądu stałego za pomocą ładowania.Akumulator składa się z naczynia wypełnionego->elcktrolitem, w którym są zanurzone elektrody:dodatnia i ujemna. Rozróżnia się akurr.ulatoryołowiowe (kwasowe) i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol metylowy

  A LK O H O L METYLOWY, m e ta n o l — związekchemiczny o wzorze CH*OH, zwany równieżspirytusem drzewnym, otrzymywany przeważniepodczas suchej (rozkładowej) destylacji drewna;jest cieczą bezbarw ną dobrze mieszającą się z wodą,pali się bladoniebieskim płomieniem; ma szerokiezastosowanie przy produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry