Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMPELOGRAFIA

  AMPELOGRAFIA — nauka zajmująca się opisem,klasyfikacją i rozprzestrzenieniem, a uikzegospodarczą charakterystyką gatunków i odmianwinorośli. Termin ten został użyty po raz pierwszyw 1661 r. przez botanika niemieckiego F.S. Sachsa.Rozwój ampclografii datuje się od początkuXIX w.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminek egipski

  Aminek egipski (A m m l visnaga) — roślinaz rodziny baldaszkowatych ( UmbelUferae), używanaw lecznictwie; aminek został u nas zaaklimatyzowanyw ostatnich latach; sposoby uprawynie są jeszcze dokładnie opracowane; uprawianyjako roślina jednoroczna; surowcem leczniczymsą dojrzałe i niedojrzałe owoce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amper

  Amper (skrót A) — jednostka natężenia prąduelektrycznego, określana: 1) jako prąd stały,który przepływając przez każdy z dwóch nieskończenie nieskończeniedługich przewodników równoległych(prostoliniowych) o znikomo małym przekrojuokrągłym, umieszczonych w próżni w odstępie1 m, wytwarza między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  AMINOKWASY — kwasy organiczne, zawierającepoza -►grupą karboksylową także grupęaminową —NH»; są podstawowymi składnikami-►białek i dlatego stanowią bardzo ważny materiałbudulcowy organizmu. Znamy obecnie przeszło60 aminokwasów, z których ponad 20 zaliczamydo najważniejszych. W nauce żywienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amperogodzina

  Amperogodzina (skrót Ah) — jednostkailości elektryczności (ładunku elektrycznego)jeśli przez dany przekrój poprzeczny przepływaw ciągu 1 godz. prąd o natężeniu 1 ampera,wówczas przenoszona ilość elektryczności równasię 1 Ah, czyli 3600 amperosekundom (kulombom);stosowana zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa aminowa

  Grupa aminowa (—N H 2) — charakterystycznyskładnik wielu azotowych związkóworganicznych; występuje we wszystkich aminokwasachi aminach; grupa ta bierze udziałw procesach -♦transaminacji i -♦aminacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amidazy

  Amidazy ------ ►enzymy przeprowadzającew drodze -►hydrolizy rozpad wiązań międzyatomami węgla i azotu; należą do nich np.enzymy rozkładające -►aminokwasy, -♦mocznikitd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDY

  AMIDY, a z o to w e s u b s ta n c je n ie b ia łk o -w e — pochodne kwasów organicznych, w którychgrupa wodorowa (—OH) zastąpiona jestgrupą aminową (—N H a). W żywieniu zwierzątobejmują wszystkie składniki paszy zawierająceazot, a nic będące białkiem właściwym, np. soleamonowe, wolne aminokwasy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminacja

  Aminacja — proces włączania am oniakuw postaci grup aminowych do różnych związkówwęglowych, przede wszystkim organicznych, w wyniku czego tworzą się różne aminokwasy, aminyitd.; aminacja zachodzi niemal wyłącznie podwpływem enzymów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOM GROMADZKI

  A G R O N O M GROM ADZKI — organizatorprodukcji rolnej w gromadzie z ramienia administracjirolnej prezydiów rad narodowych; jestpracownikiem etatowym powiatowego związkukółek rolniczych. Działalnością swą obejmujeteren jednej gromadzkiej rady narodowej; wewsiacłi, gdzie nie ma jeszcze kółek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry