Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wysięk

  Wysięk - płyn powstający w przebiegu zapalenia wskutek przenikania osocza przez ściany naczyń włosowatych i zbierający się w tkankach lub jamach ciała. Zawiera ponad 3% białka. Płyn wysiękowy może być: surowiczy - nie zawiera wtedy komórek, ma barwę słomkową i jest przejrzysty; ropny - ma barwę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa

  Ropa (łac.pus) - płyn wysiękowy zapalny o różnej konsystencji (gęstość względna ponad 1.013) zawierający liczne granulocyty obojętnochłonne, bakterie żywe i martwe, fragmenty martwych tkanek. W przypadku niektórych infekcji, na przykład wywołanych prątkami, ropa zawiera monocyty - krwinki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspy patogenności PAI

  Wyspy patogenności PAI (ang. pathogenicity islands) - w obrębie genomu bakterii regiony różniące się od pozostałej jego części zawartością mol% G + C\ co sugeruje, że zostały stosunkowo niedawno nabyte przez te bakterie. Sekwencje te stanowią geny warunkujące chorobotwórczość. Nazywane są także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondy genetyczne

  Sondy genetyczne (sondy molekularne) - fragmenty jednoniciowego DNA lub RNA o znanej sekwencji nuklcotydowej i komplementarnej do sekwencji poszukiwanej. Po napotkaniu w badanym materiale sekwencji komplementarnej sonda hybrydyzuje z nią. a o jej związaniu informuje kowalencyjnie związany z sondą znacznik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Real-time PCR

  Real-time PCR - odmiana łańcuchowej reakcji polimerazy, w której możliwe jest określenie w czasie rzeczywistym początkowej ilości DNA amplifikowanego w jej przebiegu. W metodzie tej wykorzystuje się sondy znakowane barwnikami fluorescencyjnymi, które hybrydyzują z sekwencjami wewnętrznymi powielanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysypka

  Wysypka (osutka) - mnogie wykw ity na skórze w postaci plamek, grudek, pęcherzyków o różnych kształtach i wielkości powstające w przebiegu licznych chorób zakaźnych i alergicznych, a także w wyniku zatrucia substancjami chemicznymi, na przykład lekami.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne - zakażenie, które może nastąpić u pacjenta podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych lub pielęgnacyjnych w szpitalu. Przyczyną są najczęściej wielooporne drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego, które jest ich rezerwuarem. Przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komensale

  Komensale - drobnoustroje stanowiące element biocenozy, na przykład mikroflory fizjologicznej człowieka. Pozostają w nieantagonistycznym stosunku z innymi drobnoustrojami i z organizmem gospodarza. Z wzajemnych relacji czerpią jednostronne korzyści.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCR

  PCR (ang. polymcrase chain rcaction) - reakcja łańcuchowa polimerazy, metoda powielania (amplifikacji) in vitro wybranego fragmentu DNA z wykorzystaniem dwóch starterów i termo-stabilnej polimerazy DNA. Przebiega w trzech etapach: termicznej denaturacji, której zadaniem jest rozdzielenie podwójnej nici DNA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCR

  LCR (ang. ligase chain reaction) - ligazowa reakcja łańcuchowa - metoda powielania (amplifikacji) in ritro wybranego fragmentu DNA z wykorzystaniem dwóch par starterów i termostabilnej ligazy DNA. Jeżeli startery' odnajdą w badanym DNA sekwencje w pełni komplementarne. to łączą się z nimi. przy czy m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry