Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ARMSBY’EGO JEDNOSTK A ENERGETYCZNA

  ARMSBY’EGO JEDNOSTK A ENERGETYCZNA— opracowana przez uczonego amerykańskiegoArmsby'ego jednostka wartości pokarmowejpasz odpowiadąjąca 1000 kcal energiinetto, nazywana również t e r m e m ; podobniejak wartość skrobiowa Kcilncra mierzy efektprodukcyjny paszy. Ponieważ 1 kg wartościskrobiowej ■= 2365...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywitaminy

  Antywitaminy — związki organiczne o działaniuantagonistycznym w stosunku do witamin;takim np. działaniem odznaczają się sulfonamidyi antybiotyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLOARABSKA RASA KONI

  ANGLOARABSKA RASA KONI — rasa wytworzonaw wyniku krzyżowania koni pełnej kr.viangielskiej z końmi czystej krwi arabskiej; angloarabyłączą w sobie zalety obu ras wyjściowych;wzrost i wymiary pośrednie między spotykanymiu ras wyjściowych; zastosowanie — główniewierzchowe lub do lekkiego zaprzęgu;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anyż

  A N Y Ż, b ie d rz e n ie c a n y ż , a n y ż e k (Pimpinellaanisum) — roślina jednoroczna z rodziny baldaszkowatych(Umbelliferae), uprawiana dla celówleczniczych i przemysłowych; surowcem sądojrzałe i ususzone owoce (nasiona), zawierająceznaczne ilości olejku lotnego; słoma służy jakododatek do paszy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplituda ekologiczna

  Aplituda ekologiczna — skrajna rozpiętośćmiędzy czynnikami siedlisk, w którychdany rodzaj lub gatunek rośliny czy zwierzęcia m ażejeszcze bytować; jest ograniczana zwykłe przezjeden z czynników siedliska, np. przez tem peraturępowietrza, wilgotność gleby, odczyn gleby, nasileniespasania. G atunki o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminy

  Aminy — związki pochodne -►amoniaku,w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodorusą zastąpione grupami węglowodorowymi (alkilami);w zależności od liczby podstawionychatomów wodoru w am oniaku rozróżniamy aminypierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  ANEMI A, n ie d o k rw isto ś ć — schorzenie polegającena zmniejszeniu się liczby czerwonych krwinek; towarzyszą mu zmiany w ich budowie i zawartościbarwnika krwi — hemoglobiny, wobecczego zmniejsza się ilość tlenu dostarczanegoprzez nią do tkanek; powstaje wtedy tzw. głódtlenowy, powodujący zaburzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amitoza

  Amitoza — bezpośredni podział kom órki po legającyna tym, że -►jądro komórkowe przewężasię i dzieli na dwie części, po czym możenastąpić podział -►cyto plazmy i oddzielenie siędsvu nowo powstałych kom órek, które po dojiściudo pewnego okresu rozwoju znów się podzielą;może też podział...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aneroid

  Aneroid— przyrząd do mierzenia ciśnieniaatmosferycznego, zastępujący barom etr rtęciowy;główną częścią składową aneroidu jest szczelnametalowa puszka, z której wypompowano powietrze;jej odkształcenia spowodowane zmianamiciśnienia atmosferycznego są przenoszone — zapomocą systemu dźwigni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZATOR

  AMORTYZATOR , łcigodnik — zespólelementów do łagodzenia uderzeń w urządzeniachtechnicznych (maszynach, przyrządach itp.);umieszcza się między częścią urządzenia, w którejpowstają impulsy uderzeniowe, i częścią, którama być chroniona przed uderzeniami. Rozróżniasię amortyzatory stałe, w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt

Do góry