Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  APARATOWNIA

  APARATOWNIA — pomieszczenie, w którymustawione są aparaty wylęgowe piskląt. Usytuowanie— parter od strony północnej, póhiocnowschodniejlub zachodniej w celu zabezpieczeniaprzed nadmiernym nasłonecznieniem, powodującymniekorzystne dla wylęgu wahania temperatury.Wielkość aparatowni zależy od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniony

  Aniony ----- ►atomy lub grupyatomów mające ujemny ładunek elektryczny; anionamisą przeważnie reszty kwasowe oraz grupawodorotlenowa (-O H ). Aniony oznaczamy za pomocą-> symboli chemicznych ze znakami minuslub przecinkami, np.: anion chloru C l“ lub CT;anion wodorotlenowy O K “ lub OH*; anion resztykwasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATYTY

  APATYTY — grupa minerałów fosforowycho wzorze ogólnym 3Caj(P04)2‘CaX2, gdzie Xoznacza F, Cl, O H ; stąd rozróżnia się: apatytfluorowy, apatyt chlorowy i apatyt hydroksylowy;te 3 zasadnicze odmiany tworzą kryształymieszane. Zamiast wapnia mogą występowaćmagnez, żelazo lub mangan, chlor zaś może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOCYJANY

  ANTOCYJANY — barwniki występujące w płatkachkwiatów, liściach i owocach, dzięki czemu teczęści roślin przybierają różne zabarwienia — o<lniebieskiego do czerwonego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AREOMETR

  AREOMETR — przyrząd służący do mierzeniaciężaru właściwego cieczy, działający na zasadzieprawa Archimcdesa, zgodnie z którym przedmiotzanurzony w cieczy traci pozornie na wadze tyle,ile waży ciecz przezeń wyparta; sporządzony jestze szkła i obciążony w dolnej części (bańka)śrutem lub rtęcią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTRAKNOZA SAŁATY

  ANTRAKNOZA SAŁATY — choroba grzybowawystępująca na sałacie przy długotrwałej wilgotnejpogodzie. O b j a w y : na liściach, poczynającod zewnętrznych, plamy okrągławe lubkanciaste, wyraźnie zarysowane, najpierw wodniste,potem żółtawe, wreszcie czerwonawe lubjasnobrązowe; tkanka w środku plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEUPLOID

  ANEUPLOID — organizm, u którego liczbachromosomów w jądrze nie jest dokładnie wielokrotnąw stosunku do podstawowej, haploidalnejliczby charakterystycznej dla organizmów danegogatunku. Organizm, któremu w diploidalnymzespole chromosomów brak jednego chromosomu,nazywany jest monosomikiem, organizm zaśmający...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMATKA ODSTRASZAJĄCA

  ARMATKA ODSTRASZAJĄCA — urządzeniedo odstraszania szkodników zwierzęcych: armatkajest wyposażona w wytwornicę acetylenu (gazukarbidowego), podobną jak w lampie karbidowej.Gaz nie spala się bezpośrednio w palniku,lecz gromadzi się (mieszając się jednocześniez powietrzem) w komorze wyposażonej w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antopologia

  Antopologia — nauka o człowieku i jegostanowisku w świccic istot żywych; określa zaicznośćbudowy człowieka od warunków środowiska,w którym się rozwijał, klasyfikuje i ustalawzajemne pokrewieństwo pomiędzy różnymi grupamiludzi a zwierzętami człekokształtnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKA RASA KONI

  ANGIELSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw Anglii w wyniku krzyżowania miejscowychklaczy z ogierami pochodzenia orientalnego (arabyi inne); pełna nazwa rasy — konie pełnej krwiangielskiej. Do wytworzenia tej rasy przyczyniłysię próby szybkości na lorach wyścigowych, ponieważdo dalszej hodowli używano osobników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt

Do góry