Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bacutil

  „Bacutil” — Zjednoczenie Przemysłu Paszowegopodlegle Ministerstwu Przemyślu Rolnegoi Spożywczego, zajmuje się przygotowaniemkoncentratów paszowych (—►przemysłowe mieszankipaszowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZALIA

  AZALI A (Rhododcndran Indlcum) roślina ozdobnaz rodziny wrzosowatych (Ericaccaa) \ liścio madrobne, skóreaste, kwiaty lejkowate, zabarwionebrało, różowo lub karminowo; zakwita w drugiejpołowie zimy i wczesna wiosną. Uprawa azaliitrw.i 3 A lata i jest opłacalna, gdy w pobliżumożna -.»e zaopatrzyć w ziemię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT sekcjaubitych zwierząt. Przy badaniu trzody obowiązujebadanie na obecność włośni (trychin) i wągrów.Jeżeli stwierdzi się zmiany chorobowe, przy którychrozpoznanie jest trudne, to — zależnie odprzypadku — trzeba zastosować badanie bakteriologiczne,np. przy podejrzeniu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZBEST

  AZBEST — włókno mineralne (krzemian wapniai magnezu) niepalne, odporne na działaniekwasów i ługów; znajduje szerokie zastosowaniejako materiał ciepłoehronny oraz uftzczelnmjący,w postaci płyt lub sznurów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYZERY

  AROMATYZERY — bakterie mlekowe, któreprodukują specjalne substancje nadające przyjemnyzapach produktom mlecznym; stosuje się jeprzy wyrobie masła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYKA

  ASEPTYKA — zapobieganie zakażeniu środowiskaszkodliwymi drobnoustrojami, polegającena wyjaławianiu wszystkich pizedmiotóv. stykającychsię bezpośrednio z tym środowiskiem;np. aby uniknąć zakażenia rany, używa sięjałowego opatrunku; aby uniknąć zakażenia przygotowywanychprzetworów, używa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atawizm

  Atawizm, p o w ro tn o ść występowanieu osobnika cech, które istniały u jego dalekichprzodków. Każdy organizm rozwija sic i przystosowujedo warunków środowiska i w związkuz tym w iniarc rozwoju zatraca niektóre cechylub utrzymuje je w stanic szczękowym; niekiedycechy te potęgują «ię i zdarzają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAKTANTY

  ATRAKTANTY czynniki działające wabiącona owady, gryzonie itp .; mogą to być czynnikifizyczne, jak dźwięki, światło, barwy, lub chemicznei oddziaływać jako bodźce smakowe lubpłciowe. Środki wabiące mają duże znaczeniepraktyczne: przez ich zastosowanie m»Znazwiększyć plon dzięki znęceniu owadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI pierścieniowe(cykliczne) związki organiczne pochodne -♦ benzenu;ich nazwa pochodzi od pierwszych poznanychzwiązków tego typu, które odznaczająsię przyjemnym aromatem; nie jest to jednak ichcecha charakterystyczna; najważniejszym, wyjściowymich przedstawicielem jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGORYZM

  ANGORYZM — cecha polegająca na stałymrośnięciu włosów przy ich wybitnym ścienieniu(w porównaniu z normalnym owłosieniem danegogatunku zwierząt) i najczęściej połączonaz rozrzedzeniem okrywy włosowej. Osobniki odznaczającesię angoryzmem (angory) przeważniesą mniej żywotne od innych, o uwłosicniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt

Do góry