Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bakterie samożywne

  Bakterie samożywne — bakterie czerpiące potrzebny imwęgiel z zawartego w powietrzu dwutlenku węgla;energię potrzebną do przeprowadzania tego procesuuzyskują dzięki utlenianiu związków mineralnych; proces ten nazywamy c h e m o s y n t e -z ą ; niektóre bakterie, np. purpurowe, korzystająz energii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKI

  BANKI — instytucje pośredniczące w obrociepieniężnym i kredytowym; zależnie od zakresudziałania rozróżnia się: banki e m i s y j n e(uprawnione do wprowadzenia w obieg banknotów,spełniających rolę środków płatniczych),b a n k i d e p o z y t o w e (dokonujące obrotupieniędzmi złożonymi przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE SIARKOWE

  BAKTERIE SIARKOWE — bakterie utleniająceróżne połączenia siarki do kwasu siarkowego;zaliczane do bakterii samożywnych; żyją przeważniew wodach i bagnach zarówno w warunkachtlenowych, jak i beztlenowych. Zdolnośćwytwarzania kwasu siarkowego przez bakteriesiarkowe wykorzystuje się przy zwalczaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barszcz

  Barszcz (Heraclcum sp.) — roślina z rodzinybaldaszkowatych ( Umbclliferae) występująca częstojako chw ast łąkowy, zwłaszcza na żyznychprzenaw'oionych azotem miejscach; znane są formydwuletnie i w ieloletnie; wyrasta do wysokościponad 1 m , tworzy grube łodygi; pastwiskoweużytkow anie łąki wpływa n a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie mlekowe

  Bakterie mlekowe — bakterie rozkładające cukierna kwas mlekowy oraz inne kwasy z wydzieleniemdwutlenku węgla i wodoru podczas fermentacjimlekowej zachodzącej przy kwaśnieniumleka, ogórków, kapusty, pasz i innych produktów;wytwarzany przez tc bakterie kwasmlekowy jest środkiem konserwującym produkty1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOFOS PŁYNNY

  A ZO FO S PŁYNNY 30% (dawna nazwa AzofosI --30 ) roztwór emulgujący o działaniu owadobójczymi przędz i orkobójczy m zawierający 30%technicznego 0,0-dwurnetylotionofosforanu //-nitrofenylu;preparat krajowy. Na roślinach rolniczychniszczy mszyce, slodyszka i gnatarza rzcpakowca,plaszczyńca burakowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABKA

  BABKA — 1) (Plantago s p .)— roślina z rodzinybabkowatych (Plant aginaccae)\ jako chwast występujeszczególnie licznie w zasiewach roślin motylkowych(koniczyna, lucerna) oraz na łąkachi" pastwiskach; najpospolitsze są: b a b k az w y c z a j n a (Plantago niaior), b a b k a l a n ce t o w a t a (P. lanceolata)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Bach

  Aleksander Bach (1857— 1946) — uczonyrosyjski (i radziecki); twórca szkoły biochemiiw ZSRR ; pracował głównie nad chemizmemasymilacji węgla przez rośliny zielone, nad procesami-*oksydorcdukcyjnymi w żywej komórce(zwłaszcza nad procesem oddychania) oraz zajmował się badaniem —►enzymów ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACÓWKA

  BACÓWKA — budynek w górach, w którymmieszkają bacowie i juhasi w okresie wypasuowiec na halach, wyposażony w urządzeniado przerobu mleka owczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAPY

  ATRAPY — modele (np. owoców lub warzyw)używane do celów szkoleniowych lub dekoracjiwystaw; wykonuje się je najczęściej z gipsu lubwosku, odlewając w sporządzonej uprzednioformie, i maluje sic farbami trwałymi; dobrzewykonane atrapy oddają poważne usługi przynauce odmianoznawstwa ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry