Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BARWNIKI

  BARWNIKI — naturalne lub syntetyczne (sztuczne)barwne związki chemiczne wykazujące zdolnośćdo trwałego farbowania różnych ciał (np.włókien, papieru, drewna itd.); kolor barwnikówzależy od ich chemicznej budowy. Wśród barwnikównaturalnych rozróżniamy zwierzęce i roślinne.Barwników zwierzęcych jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTEROIDY

  BAKTEROIDY — postać rozwojowa bakteriibrodawkowych (Khlzob(um), współżyjących z roślinamimotylkowymi; rozwijają się z bakteriibrodawkowych, które po wniknięciu do korzenirośliny motylkowej przybierają postać silnie nabrzmiałychtworów bakteroidów; mają oneróżne kształty w różnych roślinach, np. są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE, ni t r yf i kato r y — bakterie rozkładające zawarty w glebieamoniak na azotany; energię wydzielającą sięw tym procesie zużywają na asymilację dwutlenkuwęgla, są więc bakteriami samożywnymi. Wśródnitryfikatorów rozróżniamy dwie grupy bakterii:n i i r o s o — utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASIDIOSPORA

  BASIDIOSPORA— zarodnik specjalnego typuwytwarzany przez grzyby należące do klasy podstawczaków;powstaje w wyniku procesu płciowegona specjalnych kom órkach grzybni tzw.podstawkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNA PLAMISTOŚĆ KALAFIORÓW

  BAKTERYJNA PLAM ISTOŚĆ KALAFIORÓW,b a k te ry jn e g n ic ie r ó l k alafio ró wchoroba bakteryjna kalafiorów i innych kapustnychoraz rzepowatych. O b j a w y : na liścicniachwodniste, ciemne plamki, wyraźniejszena dolnej stronie; liścienie się wydłużają, a ichbrzegi podwijają; na iiiciach plamki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie octowe

  Bakterie octowe — bakterie tworzącekwas octowy z alkoholu; wykorzystywane przyprodukcji octu; są wybitnymi tlenowcami ( - > bakterietlenowe), bardzo wrażliwymi na podwyższenietemperatury (przy 55JC giną w ciągu kilkum inut); występują powszechnie w przyrodziei dlatego łatwo zakażają różne produkty;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT— zespółpiętrowo ustawionych klatek przystosowanychdo wychowu piskląt Szkielet baterii wykonanyjest z drewna lub metalu, ściany z cienkichprętów metalowych, a podłoga z siatki. Kał spadającyprzez siatkę gromadzi się na wysuwanejblaszanej tacy. Każda klatka baterii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDASZKOWATE

  BALDASZKOWATE (Umbelllfcrac) — rodzinadwuliściennych; należą do niej byliny (-> bylina),rośliny dwuletniei roczne; łodygiich są z w y k l epuste i zawierajązbiorniki olejkóweterycznych (lo tnych);ogonki liściu podstawy tw orzączęsto w ydętepochwy obejmującełodygę; kwiatostanemjest baidachzłożony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie purpurowe

  Bakterie purpurowe — bakterie zawierającebakteriochlorofil oraz tzw. fikobilinyi karotenoidy; nadają komórkom zabarwienieczerwone; rozróżniamy wśród nich bakterie niarkowei be/siarkowe; pigmenty tc zgromadzone sąprawdopodobnie w barwnych ziarnach cytoplazmy,czyli w tzw. chromatoforach, którychw komórce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALERON

  BALERON — rodzaj wędliny wieprzowej; specjalniespreparowany wyrąb półtuszy, tzw. karkówka,włożony po zasoleniu do naturalnej osłonki(jelita) i uwędzony.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry