Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI MALIN

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI MALIN — chorobagrzybowa m alin i jeżyn. O b j a w y : odpóźnej wiosny, m asow o — dopiero po zbiorzeowoców, występują na liściach wyraźnie zarysowane,okrągławe, p oczątkow o jasnobrunatneplamki, średnicy d o 3 mm, u malin — wyraźniepóźniej bielejące, u jeżyn — zachowujące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWEŁNA

  BAWEŁNA (Cossypium) — roślina włóknista(krzew, drzewko lub roślina jednoroczna) z rodzinyślazowatych (Mahaceae)', cenny surowiecwłókienniczy; pokrywa 70—75% światowego zapotrzebowania.W łókno techniczne bawełny stanowipuch okrywający nasiona, które zawierają17—27% tłuszczu; z nasion uzyskuje się olej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielinek kapustnik

  Bielinek kapustnik (Pieris brasslcac) —motyl z rodziny biclinkowatych (Plerldac) ; gąsienicedługości do 40 mm, żółtozielone, czarnonakrapiane, pokryte włoskami, z ciemniejszą głową,trzema parami nóg tułowiowych i pięciomaparami przynóży odwłokowych, wyżerają w liściachkapusty i innych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK —choroba grzybowa bardzo rozpowszechnionana porzeczce czerwonej, rzadsza na porzeczceczarnej i agreście. O b j a w y : na liściach odkońca czerwca, masowo w lipcu i sierpniu,występują wieloboczne wyraźne plamki, średnicy2—5 m m , na początku brunatnoczerwone,później...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąblowce

  Bąblowce larwy tasiemca wieńcogłowego,którego żywicielem jest pies; pow odują u świń,bydła i owiec chorobę zw aną bąblow icą; umiejscawiająsię najczęściej wwątrobie, rzadziej w płucach,tworząc większe i mniejszepęcherze wypełnione płynem;po pewnym czasie wpęcherzu form uje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELINEK RZEPNIK

  BIELINEK RZEPNIK (Pieris rapu) — motylz rodziny biclinkowatych (Pieridae); gąsienicedługości do 30 mm, aksamitne, matowoziclonc,z trzema parami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wyżerają najpierwokienka, a później duże otwory w liściach kapustyi innych roślin krzyżowych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK —choroba grzybowa truskawek, bardzo powszechna,ale rzadko dotkliwa. O b j a w y : na liściach,najpierw na górnej powierzchni ukazują sięplamki małe, ciemnopurpurowe, nieco rozlane,później widoczne po o b a stronach, okrągławe,średnicy 1—3 nim , białoszare lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąkowirówki

  Bąkowirówki — najistotniejszaczęść —♦wirówkimleczarskiej; zachodzi wniej dzięki sile odśrodkowejrozdzielanie mleka pełnegona śmietankę i mJeko chude;składa się z podstawy, pierścieniauszczelniającego, nasadkikrzyżowej, dolnego talerza rozdzielczego, pakietu kilkudziesięciu talerzyrozdzielczych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA PROSTE

  BIAŁKA PROSTE, p ro te in y — białka, którychcząsteczki zbudowane są wyłącznic z aminokwasów.Dzielimy je zazwyczaj na białka rozpuszczalnew wodzie, czyli albuminy, oraz białka nierozpuszczalnew wodzie, lecz rozpuszczalne w rozcieńczonychroztworach soli obojętnych — globuliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE tlenowe

  BAKTERIE tlenowe , a e ro b y — bakterie,które przy oddychaniu korzystają z wolnegotlenu atmosfery, a w warunkach beztlenowychginą; do tej grupy należy wiele bakterii pożytecznychw rolnictwie, np. -♦azotobakter. -m itry fikatory,-+ bakterie brodawkowe i inne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry