Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CELP (Code Excited Lnear Prediction)

  CELP (Code Excited Lnear Prediction) - jedna z wersji skutecznego kodowania predykcyjnego klasy LPC (LinearPrediction Coding) dla sygnałów mowy, stosowanego w telefonii bezprzewodowej GSM. Istotą kodowania jest kwantyzacja wektorowa kolejnych próbek sygnału mowy1 czasie trwania ok. 20 ms każda i ich kojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD-RW (CD Reuritable)

  CD-RW (CD Reuritable) - standard zapisu dysków CD, określany wcześniej jako kasowalne CD-E (Erasable) umożliwiający wielokrotny zapis i odczyt danych rejestrowanych na krążkach optycznych. Czas przechowywania informacji 30-50 lat.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber)

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na możliwości ponownego automatycznego zestawienia połączenia, gdy tylko wywoływana linia się zwolni (oddzwonienie automatyczne).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDDI (Copper Distributed Data Interface)

  CDDI (Copper Distributed Data Interface) - odmiana pierścieniowej technologii FDDI, której istotą jest stosowanie takich samych protokołów jak w okablowaniu optycznym, ale opierających się na miedzianej infrastrukturze kablowej (kabel skrętkowy kat. 5), również na przepływności 100 Mb/s. Do zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7)

  CCS7 (Cotnmon Cbannel Signalling System 7) - standard sygnalizacji sieciowej SS7 przeznaczony głównie dla komunikowania się przez łącza ISDN. Sygnalizacja stosowana również w łączach międzycentralowych, umożliwia realizację zaawansowanych usług sieciowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDMA (Code Division Multiple Access)

  CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

  Do najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD (Compact Disc)

  CD (Compact Disc) - poliwęglanowy krążek kompaktowy o grubości 1,2 mm i średnicy 12 cm (4,7"), a także zmniejszonej średnicy do 8 cm, przeznaczony do odtwarzania muzyki lub danych cyfrowych. Z powodu wielu odmiennych technologii wykonania i różnych zastosowań dyski optyczne CD nazywane są: CD-ROM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cdma2000

  Cdma2000 - szerokopasmowy system radiowej łączności szerokopasmowej z rozpraszaniem kodowym CDMA, będący bezpośrednim następcą amerykańskiego systemu komórkowego cdmaOne (standard TIA/EIA 95). Zapewnia szeroki zakres przepływności, od 9,6 kb/s (cdmaOne) do 2 Mb/s, i wielostrefowe pokrycie radiowe:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD-DA (CD Digital Audio)

  CD-DA (CD Digital Audio) - standardowy dysk optyczny CD z cyfrowym zapisem dźwięku wg specyfikacji ReadBook, także nazwa napędu w tej technologii; standardowa pojemność 650 MB zapisana z kodem nadmiarowym EFM (Eight to Fourteen Modu- lation), umożliwia rejestrację i odtwarza ścieżki dźwiękowej o czasie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CdmaOne (IS-95)

  CdmaOne (IS-95) - jeden z bardziej popularnych cyfrowych systemów komórkowych drugiej generacji (2G) z wie- lodostępem kodowym CDMA (zgodny ze standardem IS- 95) - nadal stosowany w obu Amerykach, Hongkongu, Korei i Japonii. Stanowi konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do systemu GSM.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry