Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications)

  CEPT (European Conference of Posts and Telecommunications) - europejskie stowarzyszenie koordynujące działalność 26 europejskich instytucji i krajowych administracji pocztowo-telekomunikacyjnych. Określa ordynuje działalność operatorów sieci telekomunikacyjnych, zajmuje się także standaryzacją łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIF (Common Intermediate Format)

  CIF (Common Intermediate Format) - jeden ze standardów określających format obrazu, stosowany w przekazach wideofonicznych (ISDN), również telewizyjnych. Format CIF (228 linii x 352 punkty w linii) jest silnie związany ze standardem kompresji H.261 stosowanym w przekazach multimedialnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat

  Certyfikat - elektroniczne poświadczenie (klucz cyfrowy), za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu są przyporządkowane ściśle określonej osobie (składającej podpis elektroniczny) i potwierdzają jej tożsamości umożliwia także weryfikowanie tożsamości użytkownika który loguje się na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIFS (Common Internet File System)

  CIFS (Common Internet File System) - system rozproszonych plików i urządzeń drukujących używany przez sieci firmowe (Microsoft), w szczególności przez sieci pracujące pod systemem operacyjnym Windows NT i korzystające z protokołu TCP/IP. Zapewnia obsługę przez Internet pełnego zbioru funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CF (Calling Forwarding)

  CF (Calling Forwarding) - grupa usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na przekierowaniu realizowanych połączeń rozmownych przez sieć na inne numery końcowe. W grupie tej wyróżnia się trzy sposoby przekierowania połączeń:

  CFB (CF Busy) - przekierowanie na inny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrala cyfrowa

  Centrala cyfrowa - urządzenie do realizacji połączeń między abonentami telekomunikacyjnej sieci rozmownej, oparte na przełączaniu informacji przesyłanych w pakietach (zamiast dotychczasowego komutowania łączy). Odpowiednio skompresowany głos podzielony na pakiety jest uzupełniany o adres...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIM (Common Information Model)

  CIM (Common Information Model) - spójny sposób zarządzania siecią korporacyjną, wykorzystujący technikę webową i opisujący zasady pracy aplikacji opartych na modelu obiektowym. Specyfikacja aplikacyjna CIM operuje w kilku warstwach, pozwala opisywać zdarzenia w sieci i udostępniać je na konsoli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFS (Cluster File System)

  CFS (Cluster File System) - technika grupowania (clu- stering) serwerów lub węzłów sieci w klastry, w celu unikania przestojów w dostępie do zasobów sieciowych (głównie internetowych). W węzłach takiej grupy (klastrach) system CFS zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji, zbiorów i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrala telefoniczna (analogowa)

  Centrala telefoniczna (analogowa) - urządzenie do realizacji połączeń rozległych z analogowym przekazem głosu (usługi POTS) przez linie telefoniczne. Ze względu na techniczne ograniczenia maks. pojemności numerów abonenckich NN i łączy międzycentralowych do ok. 10 tys. linii w jednym węźle...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIR (Committed Information Rate)

  CIR (Committed Information Rate) - uzgodniony wskaźnik przydziału minimalnego pasma komunikacyjnego wynegocjowany z operatorem, stosowany w sieciach pakietowych Frame Relay do określenia wymaganej zajętości kanału transmisyjnego lub wirtualnego. Stanowi w istocie gwarantowaną przepływność minimalną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry