Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CW (Cali Wditing)

  CW (Cali Wditing) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, informująca abonamenta o połączeniu oczekującym, przychodzącym w trakcie realizacji innego połączenia rozmownego. Abonent może nowe połączenie podjąć - zawieszając poprzednie (jeśli są wolne dwa kanały B) - lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAT (Digital Audio Tape)

  DAT (Digital Audio Tape) - metoda zapisu helikalnego (ukośnego) przeznaczona początkowo do stereofonicznego zapisu dźwięku w postaci cyfrowej - z próbkowaniem 48 kHz na taśmach magnetycznych (szerokość taśmy 4 mm, kasety o wymiarach 2,9x2,1x0,4 [cal]) - została zaadaptowana z kla¬sycznych urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dalekopis (teletype)

  Dalekopis (teletype) - drukujący aparat telegraficzny pracujący w wydzielonej komutowanej sieci dalekopisowej według 5-bitowego alfabetu Baudota. Urządzenie, zwane również teleksem, pracuje z szybkością 66 słów na minutę, przy szybkości modulacji 50 Bd w asynchronicznym trybie pracy. Obecnie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyber Carriers

  Cyber Carriers - grupa operatorów sieciowych oferu- jących połączenie szybkich sieci i usług ośrodków kompute- rowych (w tym serwerów, pamięci masowych i transportu sieciowego) dostawcom usług aplikacyjnych (ASP), dostawcom usług internetowych (ISP) oraz firmom  prowadzącym komercyjne serwisy internetowe...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datagram

  Datagram - pakietowa wiadomość datagramowa lub blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, bez uprzedniego wykonania połączenia (także logicznego) w warstwie transportowej modelu ISO/OSI.

  Pomimo że datagram zawiera adresy komputerów nadawcy i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System)

  DAMPS (Digital Adranced Mobile Phone System) - standard wąskopasmowej cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) używanej na terenie amerykańskim, bezpośredni następca analogowego systemu komórkowego AMPS.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyfrowy sygnał

  Cyfrowy sygnał - sygnał o dyskretnej (nieciągłej) zmianie stanu, a w teleinformatyce najczęściej reprezentujący wyłącznie jedną z dwóch wartości informacji notowanej w systemie dwójkowym (binarnym): stan zera (0) i jedynki (1) logicznej. W medium transportowym sygnał cyfrowy może fizycznie wywoływać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Data Center

  Data Center - współczesne, zintegrowane centrum obliczeniowe (instytucjonalne, branżowe lub wielozakładowe) o wspólnej lub wydzielonej infrastrukturze telekomuni- kacyjnej, zwykle jednorodnym systemie zasilania i ochrony danych, zlokalizowane w jednym wielopiętrowym budynku.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrkulator optyczny

  Cyrkulator optyczny - całkowicie optyczne urządzenie spełniające funkcję multiplekserADM dla promieni optycznych, z możliwością kierowania tych promieni do odpowiednich portów docelowych. Zastępuje dotychczasowe sprzęgacze optyczne i izolatory promieni świetlnych z typową tłumiennością wtrąceniową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CTI (Computer Telephony Integration)

  CTI (Computer Telephony Integration) - jedna z wielu aplikacji integrująca telefon sieci publicznej z komputerem działającym w sieci LAN w celu tworzenia nowych zautomatyzowanych usług komercyjnych opartych na specjalizowanym serwerze i łączu cyfrowym CTI. Infrastruktura systemu CTI obejmuje: telefon...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry