Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DCT (Discrete Cosine Transform)

  DCT (Discrete Cosine Transform) - dyskretna transformata kosinusowa, stosowana w kompresji stratnej wg standardu H.261 (koder H.261) dla sygnału wizyjnego - używanego w sieciach ISDN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DBMS (Database Management System)

  DBMS (Database Management System) - Ogólna nazwa wcześniejszych systemów zarządzania bazami danych, posadowionych w serwerach sieciowych lub bazodanowych w celu realizacji funkcji związanych z utrzymaniem bazy danych, dostarczaniem informacji i obsługą użytkowników. Współczesne sieciowe systemy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDD (Direct Distance Dialing)

  DDD (Direct Distance Dialing) - system automatycznie komutowanych połączeń telekomunikacyjnych metodą wybiórczą, za pomocą tarczy dekadowej lub klawiatury tonowej. Zastąpił tradycyjne, czyli ręczne, łączenie abonentów przez operatorów telefonicznych z kilkusekundowym opóźnieniem potrzebnym na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DBR (Distributed Bragg Reflector)

  DBR (Distributed Bragg Reflector) - sposób generowania światła spójnego w laserach półprzewodnikowych i rozproszonym odbiciem, w których zwierciadła na końcach rezonatora zastąpiono siatką dyfrakcyjną wykorzystującą odbicie Bragga. Za pomocą laserów DBR można uzyskać odległość między kanałami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDI (Direct Dialing In)

  DDI (Direct Dialing In) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), umożliwiająca bezpośredni dostęp do numeru wewnętrznego abonenta bez korzystania z usług operatora lokalnej (telefonistki) centralki abonenckiej PABX.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCE (Data Communication Eąuipment)

  DCE (Data Communication Eąuipment) - w telekomunikacji oznacza urządzenie międzysieciowe do przesy- łania danych, łączące komputer lub terminal abonenta z kanałem komunikacyjnym lub siecią (komutowaną PSTN lub pakietową PSDN); najczęściej modem lub konwerter sygnałów, funkcjonujący między...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDM (Direction Dirision Multiplexing)

  DDM (Direction Dirision Multiplexing) - proces zwie- lokrotnienia kanałów radiowych (satelitarnych) przez multipleksowanie z rozdziałem kierunków transmisji, stosowany także w pracy dupleksowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCE (Distributed Computing Environment)

  DCE (Distributed Computing Environment) - środowisko komunikacyjne, także platforma przetwarzania rozproszonego z oprogramowaniem do tworzenia jednolitych aplikacji w niejednorodnym środowisku sieciowym. Zapewnia niezależność urządzeń od systemów operacyjnych i sieci, oferując niezależne środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDNS (Dynamie Domain Name System)

  DDNS (Dynamie Domain Name System) - rozszerzona wersja systemu nazewnictwa i adresacji DNS, dostępna w sieci Internet, pozwalająca na dynamiczne uaktualnianie bazy danych nazw, co w praktyce oznacza bieżącą rejestrację klientów przenoszonych do innych podsieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DCS (Digital Communication System)

  DCS (Digital Communication System) - rozszerzona wersja cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 - wprowadzona do eksploatacji od 1992 r. - obecnie zaakceptowana pod nazwą GSM 1800 i działająca w paśmie 1800 MHz (o częstotliwości w „górę" 1710-1785 MHz i w „dół" 1805- 1880 MHz).

  Przy szerokości pasma 75 MHz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt

Do góry