Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie czucia

  Badanie czucia powinno skupić się na ocenie wszystkich pięciu rodzajów czucia, czyli czucia bólu i temperatury, dotyku, wibracji i ułożenia. Badanie trzech pierwszych rodzajów czucia jest najłatwiejsze do przeprowadzenia.

  Szlaki czuciowe skupione są przede wszystkim w sznurach tylnych rdzenia kręgowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pola widzenia

  Badanie pola widzenia (nawet orientacyjne) ma istotne znaczenie w ustalaniu topografii uszkodzeń drogi wzrokowej. Przeprowadzamy je następująco: pacjent siada naprzeciwko badającego i patrzy mu w oczy. Badający unosi obie ręce z wyprostowanymi palcami wskazującymi do poziomu swoich oczu i do odległości ok...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Brudzińskiego

  Podobnie jak objaw Kerniga, badamy po ułożeniu pacjenta na leżance. Wyróżnia się dwie odmiany objawu Brudzińskiego, górną oraz dolną.

  Objaw górny Brudzińskiego badamy, przyginając głowę pacjenta do klatki piersiowej. Jeśli występuje podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych, następuje zgięcie kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czucia bólu

  Do badania czucia bólu należy użyć ostrego przedmiotu, najlepiej grubej igły jednorazowej. Bardzo istotne jest, by każde ukłucie zadawać z taką samą, niezbyt dużą siłą. W miejscu prawidłowego czucia bólu należy zademonstrować pacjentowi bodziec, a następnie przystąpić do badania. Wstępnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw okoruchowy (n. oculomotorius)

  Badanie nerwu okoruchowego (n. III), n. bloczkowego (n. IV) i n. odwodzącego (n. VI) przeprowadza się jednocześnie, gdyż nerwy te funkcjonalnie są ściśle związane ze sobą. Nerw IV unerwia mięsień skośny górny, nerw VI unerwia mięsień prosty zewnętrzny, natomiast nerw III wszystkie pozostałe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czucia ułożenia (czucia głębokiego)

  Badanie to najlepiej przeprowadzić na palcach dłoni i stóp. Pacjent zamyka oczy i wyciąga przed siebie dłonie. Chwytamy wybrany palec pacjenta, a następnie poruszamy nim w górę lub w dół, pytając badanego, który palec uchwyciliśmy i w którą stronę wykonaliśmy ruch. Należy zwrócić uwagę, by pacjent...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie nerwu V

  Badanie nerwu V polega na ocenie czucia oraz badaniu czynności ruchowej. Na wstępie oceniamy stan mięśni skroniowych i mięśni żwaczy, odnotowując ewentualne zaniki, a następnie badany ma zacisnąć zęby, by można było sprawdzić stan napięcia mięśni żwaczy.

  Przytrzymując żuchwę od dołu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie wibracji

  Badanie wibracji nie jest szczególnie trudne, ale wymaga użycia kamertonu. Do badania używa się kamertonów o częstodiwości drgań 128 Hz. Aby przeprowadzić badanie, należy wprowadzić w drgania widełki tego urządzenia, a następnie natychmiast przyłożyć część podstawną kamertonu do skóry (najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie nerwu VII

  Nerw twarzowy prowadzi na swoim przebiegu włókna mieszane. W codziennej praktyce bada się przede wszystkim składową ruchową związaną z mięśniami twarzy. Dokonujemy oceny symetrii umięśnienia twarzy, a następnie każemy badanemu wyszczerzyć zęby, zamrugać oczami, zagwizdać, bardzo mocno zacisnąć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja czuciowa

  Afazja czuciowa (odbiorcza, sensoryczna) powstaje jako wynik uszkodzenia ośrodka Wemic-kego, który skupiony jest przede wszystkim w polu 22 i 42 wg Brodmanna, a więc tylnej części zakrętu skroniowego górnego i środkowego. Afazja czuciowa polega na tym, że chory nie może zrozumieć tego, co mówią do niego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /790

  praca w formacie txt

Do góry