Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Depesza

  Depesza - wiadomość tekstowa (często informacja p sowa) przesyłana kanałami telegraficznymi. Identyfikowana przez lata z telegramem, przyjmuje obecnie również inne formy, np. w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS używanych w telefonii bezprzewodowej GSM.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dipleks

  Dipleks - szczególna postać transmisji dupleksowej przez jedno lub dwa włókna światłowodowe, w których wielofalowych DWDM o kilkudziesięciu długościach fal.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DES (Data Encryption Standard)

  DES (Data Encryption Standard) - opracowany przez IBM i udostępniony (1997 r.) przez amerykańskie biuro NBS (National Bureau of Standards) symetryczny prze- stawieniowo-podstawieniowy algorytm szyfrowania blokowego z tajnym kluczem 56-bitowym - szyfrujący 64-bitowe bloki danych z 8-bitową kontrolą danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Distance vector

  Distance vector - jeden z wcześniejszych protokołów rutowania podejmujący decyzję o wyborze trasy na podstawie liczby skoków (hops) lub kosztu połączenia (wartość ustalana przez administratora) ścieżki przesłania pakietu przez łącze, działający zgodnie z algorytmem Bellmana-For- da.

  Protokół ten...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deskrambler

  Deskrambler - urządzenie telekomunikacyjne o funkcji odwrotnej do skramblera. Stosowane w modemach po stronie odbiorczej w celu przywrócenia oryginalnego przebiegu sygnału źródłowego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLCI (Data Link Connection Identifier)

  DLCI (Data Link Connection Identifier) - identyfikatory połączeń obwodów wirtualnych (czyli pozornych) stosowane w sieciach Frame Relay z przełączaniem pakietów. Adresy DCLI, przyporządkowywane przez kolejne węzły i przełączniki każdemu konkretnemu pakietowi transmitowanemu przez sieć, spełniają...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESX (Data Encryption Standard X)

  DESX (Data Encryption Standard X) - rozszerzone wersje starszego algorytmu kryptograficznego DES, dające dwukrotne wydłużenie klucza szyfrującego, rozwijanego również do trzech kluczy (2x64 bitów i 1x56 bitów). Szyfrowanie DESX istotnie zwiększa odporność na kryptoanalizę liniową i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DFB (Distributed Feedback)

  DFB (Distributed Feedback) - jeden ze sposobów generowania światła spójnego w laserach półprzewodnikowych z selektywnym i rozproszonym sprzężeniem zwrotnym (drugim rozwiązaniem są lasery z rozproszonym odbiciem Bragga - klasy DBR). Źródła laserowe DFB umożliwiają generowanie wydajnych informacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demodulacja

  Demodulacja - proces techniczny umożliwiający odzy- skanie z zespolonego sygnału nośnej, pierwotnego kształtu bądź wartości sygnału elektrycznego (radiowego, optycznego) istniejącego przed operacją modulacji. Demodulacja stanowi proces odwrotny do modulacji, stosowany wyłącznie po stronie odbiorczej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) - standard cyfrowej telefonii bezprzewodowej WLL działającej w paśmie 1880-1900 MHz, rekomendowany przez ETSI w miejsce systemów CT3.

  Stosowany obecnie jako podstawowy system bezprzewodowych central abonenckich WPABX, zapewnia użytkownikom ruchomym (do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt

Do góry