Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DNA (Digital Network Architecture)

  DNA (Digital Network Architecture) - sieciowa architektura systemu komputerowego firmy DEC o sied- miowarstwowej strukturze protokołów i własnościach funk- cjonalnych podobnych do systemu sieciowego SNA (IBM). Chociaż nie spełnia stricte modelu ISO/OSI, ma zdefiniowane wszystkie jego elementy: protokoły...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp abonencki

  Dostęp abonencki - infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca medium transmisyjne i sposób dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej analogowej lub cyfrowej z uwzględnieniem różnorakich potrzeb klienta sieci W zależności od wielkości zapotrzebowania na pasmo  wymagane przez abonenta są to usługi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DNS (Domain Name System)

  DNS (Domain Name System) - system nazewnictwa i adresowania stosowany w sieci Internet, prowadzący dwustronna konwersję numerycznych adresów internetowych (32 bity lub 128 bitów w wersji rozszerzonej) na łańcuchy łatwych do zapamiętania nazw.

  W Internecie oraz wewnątrz korporacyjnych intranetów hierarchie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp bezprzewodowy

  Dostęp bezprzewodowy - bezprzewodowa infrastruktura telekomunikacyjna sankcjonująca wąskopasmowy (zwykle do 64 kb/s) dostęp abonenta do sieci funkcjonującej na ograniczonym obszarze. Sklasyfikowany przez wiele standardów europejskich, wśród których najważniejszymi sieci działające w bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification)

  DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification) - specyfikacja określająca sposób transmisji sygnałów szerokopasmowych w sieciach telewizji kablowej (CATV). Specyfikacja DOCSIS precyzuje następujące parametry toru kablowego:

  kierunek dosyłowy do abonenta: modulacja 64/256 QAM, szerokość...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp szerokopasmowy

  Dostęp szerokopasmowy - wspólna nazwa różnych technologii przekazu (przewodowych, radiowych, optycznych i w podczerwieni), umożliwiających użytkownikowi końcowemu dostęp do informacji z przepływnością nie mniejszą niż 2 Mb/s.

  Dostęp szerokopasmowy zapoczątkowała technologia przekazu cyfrowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domena rozsiewcza (rozgłoszeniowa)

  Domena rozsiewcza (rozgłoszeniowa) - fragment sieci komputerowej obejmującej zwykle wiele segmentów sieci ograniczonej ruterami, które blokują rozprzestrzenianie się pakietów rozsiewczych (inaczej, choć mniej poprawnie, nazywanych rozgłoszeniowymi) po sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp wielokrotny

  Dostęp wielokrotny - metoda unikania konfliktów powstających podczas korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnego kanału komunikacyjnego (głównie radiowego).

  Wymaga stosowania odpowiednich bezkonfliktowych protokołów dostępu wielokrotnego, a ich najbardziej ogólny podział to: najstarsze protokoły...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domena sieci

  Domena sieci - część intrasieci znajdująca się pod wspólnym zarządem ustalającym konkretny zestaw reguł administracyjnych dotyczących adresowania i trasowania (rutowania). Podział na domeny wprowadzono także do Internetu w celu uproszczenia zapisu adresów sieciowych systemu DNS. Nazwy domen są stosowane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DMTF (Desktop Management Task Force)

  DMTF (Desktop Management Task Force) - konsorcjum producentów zajmujące się ustalaniem standardów dla serwerów zarządzania, urządzeń peryferyjnych (drukarki, pamięci masowe) oraz aplikacji uruchamianych w sieciach opartych na komputerach desktopowych. Konsorcjum, utworzone w 1992 r. przez DEC, HP, IBM...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry