Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DTR (Data Terminal Ready)

  DTR (Data Terminal Ready) - podstawowy sygnał sterujący łącza interfejsowego RS 232C sygnalizujący gotowość terminalu komputerowego DTE do współpracy z przyłączonym modemem (DCE). Sygnał aktywny oznacza, że DTE jest zasilane i gotowe do realizacji transmisji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duobity (dibit)

  Duobity (dibit) - inaczej diada, czyli grupa dwóch kolejnych źródłowych bitów informacyjnych (informacja pierwotna przed modulacją sygnału), stosowana w modulacji czte- rofazowej do modulowania sygnału nośnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dupleks FDX (Full Duplex)

  Dupleks FDX (Full Duplex) - jednoczesna transmisja z pełną szybkością w obydwu kierunkach przez łącze komunikacyjne. W sieciach cyfrowych potrzebne są najczęściej dwie pary przewodów do utworzenia takiego połączenia. Połączenia analogowe, stosujące klasyczne modemy, potrzebują tylko jednej pary...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSVD (Digital Simultaneous Voice and Data)

  DSVD (Digital Simultaneous Voice and Data) - złożona technologia zapewniająca jednoczesny przekaz głosu cyfrowego wraz ze strumieniem danych przez jedną linię telefoniczną za pośrednictwem modemów.

  DSVD stanowi element zintegrowanego przekazu głosu z danymi przez modem (konwergencja głosu z danymi) - z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DS (Digital Signal Lerel)

  DS (Digital Signal Lerel) - poziomy zwielokrotnienia cyfrowych łączy telekomunikacyjnych systemu amerykańskiego, które są multipleksowane w europejskich sieciach transkontynentalnych jako:

  • DS-0; pojedynczy kanał telefonii cyfrowej 64 kb/s lub sygnał głosowy PCM, identyczny w strefach europejskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DTE (Data Terminal Equipment)

  DTE (Data Terminal Equipment) - programowane lub techniczne urządzenie dostępowe znajdujące się poza obrzeżem sieci telefonicznej PSTN lub pakietowej PSDN (X.25), pełniące funkcję teleinformatycznego terminalu do transmisji danych. W sieciach telefonicznych identyfikowane zwykle z komputerem (wyposażonym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSF (Dispersion Shifted Fibre)

  DSF (Dispersion Shifted Fibre) - rodzaj zmodernizowanego włókna światłowodowego z przesuniętą dyspersją (standard G.635 wg ITU-T). Dzięki odpowiedniej konstrukcji włókna DSF w światłowodzie następuje przesunięcie długości fali o zerowej dyspersji w kierunku fal dłuższych (o niższej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSL (Digital Subscriber Line)

  DSL (Digital Subscriber Line) - technologia cyfrowego dostępu abonenckiego za pomocą modemów szerokopasmowych, obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii szybkiego dostępu szerokopasmowego, uzyskiwanego na najniższym szczeblu sieci telekomunikacyjnej - tzw. ostatniej mili sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSLAM (DSL Access Multiplexer)

  DSLAM (DSL Access Multiplexer) - multiplekserdostępowy instalowany po stronie operatora lub usługodawcy sieci, zapewniający dostęp abonencki do szerokopasmowej, asymetrycznej sieci cyfrowej DSL Bywa umieszczany w systemie komutacyjnym, ulicznej szafce rozdzielczej lub nawet pomieszczeniu operatora sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSR (Data Set Ready)

  DSR (Data Set Ready) - podstawowy sygnał generowany przez modem analogowy w stronę lokalnego komputera, wskazujący gotowość modemu do transmisji danych. Jeden z czterech (niekiedy siedmiu) istotnych sygnałów sterujących standardowego złącza interfejsowego RS 232C.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry