Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association)

  EIA/TIA 568 (Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association) - zalecenia stowarzyszenia elektroniki i telekomunikacji przemysłowej dotyczące wszelkich instalacji teleinformatycznych, zawierających skrętkę telekomunikacyjną w okablowaniu komunikacyjnym budynków.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory)

  EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory) - układ scalony nieulotnej, lecz ka- sowalnej elektrycznie pamięci programów lub danych, określany także jako pamięć błyskowa FLASH. Do zaprogra- mowania dowolnego bajtu wystarcza jeden cykl zapisu, co sprawia, że pamięć EEPROM jest idealnym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIB (European Installation Bus)

  EIB (European Installation Bus) - coraz bardziej popularny europejski standard automatyki domowej i we- wnątrz budynkowej, a także w instalacjach budynków inteligentnych IBS. Standard jest przeznaczony do stosowania i atestowany przez organizację EIBA (European Installation Bus Association) - w celu utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność transmisji

  Efektywność transmisji - parametr określający efektywność przyjętego protokołu transmisji. Im więcej sygnałów sterujących i synchronizacyjnych znajduje się w sa- modzielnym bloku informacji, tym niższa jest efektywność wykorzystania kanału transmisyjnego - określana jako stosunek liczby bitów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

  EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) - najnowsza metoda modulacji cyfrowej, umożliwiająca przekaz multimedialnych informacji (obraz ruchomy) przez sieci komórkowe (GSM, GSM 2+, TDMA/136, TDMA/136+) z typową szybkością przekazu od 384 kb/s do 1 Mb/s. W standardzie EDGE wyróżnia się dwie fazy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIDE (Enhanced IDE)

  EIDE (Enhanced IDE) - rozszerzenie równoległego standardu interfejsowego IDE, umożliwiające włączenie maks. 4 pamięci masowych do wspólnego interfejsu i przekaz danych z szybkością w zakresie 9-16 MB/s (Mode 4) - przy typowej przepływności 13,3 MB/s. Do interfejsu EIDE można włączać dyski o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFR (Enhanced Fuli Rate)

  EFR (Enhanced Fuli Rate) - ulepszony sposób kodowania głosu w kanałach głosowych GSM o pełnej przepływności (22,8 kb/s), oparty na koderach klasy CELP. Zapewnia lepszą jakość transmitowanych sygnałów mowy, przy zachowaniu dotychczasowej przepływności kanału radiowego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDI (Electronic Data Interchange)

  EDI (Electronic Data Interchange) - system elek tronicznej wymiany danych handlowych lub administra cyjnych (faktury, zamówienia, przelewy) między systemami komputerowymi różnych firm.

  Stosuje uzgodniony standard formatowania danych UNI EDIFACT między odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echo sygnału

  Echo sygnału - niepożądane zjawisko w dwukierunkowych torach transmisyjnych (dwuprzewodowych lub czte- roprzewodowych), powstające głównie w wyniku niepełnego zrównoważenia linii kablowych za pomocą rozgałęźników linii telefonicznej lub występowania przesłuchów między liniami o przeciwnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EAN (European Article Numbering)

  EAN (European Article Numbering) - jeden z kilkunastu standardów kodów kreskowych prezentujących wyłącznie cyfry, nadzorowanych przez Stowarzyszenie Kodowania Towarów IANA (International Article Numbering As- sociation). Popularną wersją tego sposobu kodowania towarów w Europie jest standard EAN-13 i jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry