Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EOT (End of Transmission)

  EOT (End of Transmission) - sygnalizacja końca  transmisji danych, znak sterujący używany w telekomunikacji do zasygnalizowania końca transmisji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)

  EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr zdalnego przeniku kablowego FEXT, pozwalający ocenić przydatność kabla miedzianego dla szybkich transmisji w okablowaniu strukturalnym. Określa względny poziom zakłóceń sygnałów indukowanych w sąsiedniej skrętce, ale powstających na drugim końcu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIP (Enterprise Infortnation Portal)

  EIP (Enterprise Infortnation Portal) - model portali korporacyjnych, łączący najlepsze cechy portali z dostępem do aplikacji i bazy danych konkretnego przedsiębiorstwa. Portale korporacyjne o odpowiednim zabezpieczeń przed włamaniem (personalizacja dostępu) są przeznczone zarówno dla własnych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELAN (Emulated LAN)

  ELAN (Emulated LAN) - nazwa sieci LAN emulowanej (odwzorowanej) w środowisku sieciowym ATM, w której każdemu klientowi sieci może odpowiadać jedna lub więcej sieci emulowanych ELAN w ramach istniejącej struktury ATM. ELAN jest równoważna sieci wirtualnej VLAN z przekazem datagramowym, przy czym każda z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIR (Equipment Identification Register)

  EIR (Equipment Identification Register) - baza danych w systemie komórkowym GSM zawierająca - na podstawie zgromadzonych numerów seryjnych komórkowych urządzeń ruchomych - informacje o telefonach skradzionych lub zagubionych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIXIR

  ELIXIR - krajowa międzybankowa usługa transmisji danych, za pomocą której banki i instytucje finansowe przekazują sobie przelewy w postaci elektronicznej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIR (Excess Information Rate)

  EIR (Excess Information Rate) - jeden z dwóch par metrów transmisji (drugim jest gwarantowana przepływność CIR) negocjowanych między użytkownikiem a siecią pakietową Frame Relay. Określa praktycznie nie gwaranto- waną, nadmiarową przepływność transmisji, akceptowalną przez sieć - pod warunkiem, że...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMI (Electromagnetic Interference)

  EMI (Electromagnetic Interference) - każde niepożądane promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwie oddziałujące na pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz pomniejszające wydajność kanałów transmisji danych. Źródłem EMI są przewody elektryczne i transmisyjne, silniki, rozruszniki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EISA (Extended Industry Standard Architecture)

  EISA (Extended Industry Standard Architecture) - popularna architektura wewnętrznej magistrali komputerów klasy PC rozszerzająca starszą 16-bitową szynę interfejsową (PC/AT) do 32 bitów, z zachowaniem zgodności z istniejącymi 16-bitowymi kartami rozszerzenia urządzi standardu ISA. EISA stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emotikony (emoticons)

  Emotikony (emoticons) - specjalnie konstruowane symbole interpunkcyjne (zwane potocznie uśmieszkami), stosowane zwyczajowo do elektronicznego wyrażania nastroju nadawcy w trakcie wzajemnego komunikowania się przez IRC lub pocztą elektroniczną. Emotikony, tworzone za pomocą znaków klawiatury i przesyłane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry