Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Faksmodem

  Faksmodem - dawne określenie karty modemowej komputera osobistego wraz z posadowionym na nim oprogramowaniem faksowym bądź oprogramowane wolno stojące urządzenie cyfrowe współpracujące z komputerem PC i spełniające podstawowe funkcje transmisyjne urządzenia faksującego, czyli telefaksu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etykieta (labet)

  Etykieta (labet) - wieloznaczeniowy zestaw symboli nagłówkowych używany podczas programowania komputerów do identyfikacji plików i opisu wiadomości, także etykietowania wolumenów dyskowych i rekordów dany W programowaniu może oznaczać: zmienną, funkcję lub podprocedurę, w operacjach zapisu danych: adres...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faksowanie przez Internet

  Faksowanie przez Internet - popularna usługa przekazu dokumentów zarejestrowanych w postaci elektronicznej na komputerze klasy PC, a następnie ich przetworzenie do postaci faksowej, z przekierowaniem do odbiorcy docelowego przez sieć Internet.

  Tradycyjnie stosowane rozwiązania typu: Cynet, FaxNet, RightFAX...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet)

  Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet) - najnowsza propozycja standardu sieci Ethernet sankcjonująca przepływność 10 Gb/s w lokalnej sieci komputerowej, przy zachowaniu tej samej ramki, ale nie tego samego sposobu dostępu do medium - jak w dotychczasowych standardach ethernetowych (CSMA/CD). Od 1999 r...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETSI (European Telecommunications Standards Instittite)

  ETSI (European Telecommunications Standards Instittite) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, utworzony z inicjatywy EWG, w celu standaryzacji rynku telekomunikacyjnego w zakresie sprzętu, sieci i usług komunikacyjnych. Opracowaniem projektów norm zajmują się branżowe komitety techniczne. Członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETX (End of Text)

  ETX (End of Text) - koniec informacji tekstowej, znak sterujący używany w telekomunikacji do wskazania końca informacji tekstowej, ale nie ukończenia całej transmisji które sygnalizuje dopiero znak EOT (End of Transmission).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet)

  Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet) - standard sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, będący rozwinięciem wcześniejszego standardu sieci komputerowych Ethernet (10 Mb/s). Zwiększenie szybkości do 100 Mb/sjest definiowane wg IEEE (1993 r.) przez dwie różne specyfikacje szybkiego Ethernetu: 1OOBase-T...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erlang C

  Erlang C - formuła i tablica zależności dla generowanego trafiku, liczby łączy przyłączonych oraz łączy osiąganych. Jest niezbędna do projektowania automatycznych centralek abonenckich PABX w przypadku, gdy trafik ma charakter przypadkowy i występują kolejki zgłoszeń.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet)

  Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet) - standard sieci komputerowej Ethernet o przepływności 1 Gb/s, w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium z detekcją kolizji CSMA/CD jak w „zwykłym" Ethernecie 10 Mb/s.

  Sieć Ethernet 1 Gb/s jest przeznaczona głównie do światłowodowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERMES (European Radio Message System)

  ERMES (European Radio Message System) - ogólnoeuropejski system przywoławczy unormowany przez ETSI (od 1992 r.) w zaleceniu ETS 300-133. Na potrzeby systemu przyznano 16 częstotliwości radiowych w paśmie 169,4-169,8 MHz z odstępem międzykanałowym 25 kHz. W każdym kraju europejskim będą dostępne 4 z 16...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt

Do góry