Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Euro-ISDN

  Euro-ISDN - standard publicznej sieci telekomunikacyjnej do realizacji zintegrowanych usług cyfrowych ISDN zgodnych z ogólnoeuropejskimi wymaganiami i ustaleniami międzynarodowej organizacji MoU (Memorandum of Under- standing).

  Zakres norm i zaleceń Euro-ISDN obejmuje:

  normalizację styków dostępu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Falownik

  Falownik - urządzenie elektroenergetyczne przekształcające stałe napięcie podawane z zespołu akumulatorów (zwykle 40 lub 60 V) na prostokątne napięcie przemienne o częstotliwości ok. 25 kHz- z modulowaną szerokością impulsów (PWM - Pulse Width Modulation) o częstotliwości 50 Hz.

  Po zastosowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutolsat

  Eutolsat - operator satelitarny korzystający z własnej sieci satelitów obejmujących swym zasięgiem Europę. Służą one głównie do transmisji telewizyjnych, również transmisji danych w systemach VSAT. Satelity tego systemu mają wiązki promieniowania radiowego skierowane w różne części Europy, dwa z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fantom (phantom)

  Fantom (phantom) - sztuczny model ciała ludzkiej (najczęściej głowy) wykonany z materiałów o parametrach elektrycznych zbliżonych do właściwości tkanek ludzkiej ciała, przeznaczony do badania wpływu promieniowania niejonizującego na organizm człowieka.

  W najprostszej wersji stosuje się fantom...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTELTRACS

  EUTELTRACS - system nawigacji pojazdów kołowych (odmiana systemu Omnitracs dostosowana do warunków europejskich), do kierowania i zarządzania transportem ciężarowym na terenie Europy, Azji i Afryki przez satelity EUTEL- SAT. Dysponuje niewielką przepływnością indywidualną w zakresie 55-165 b/s. Maks...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fast ATA (AT Attachment)

  Fast ATA (AT Attachment) - standard łącza kompu- terowego usprawniający szybkość przekazu danych z  pamięciami dyskowymi w porównaniu z interfejsem IDE. Za pomocą interfejsu Fast ATA można dołączyć do czterech urządzeń peryferyjnych, takich jak: dyski twarde, napędy magnetooptyczne czy pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fallover (obejście uszkodzenia)

  Fallover (obejście uszkodzenia) - proces omijania błędów pamięci dyskowych stosowany w klastrach serwerów.

  W sytuacji, gdy jeden z serwerów klastra przestaje funkcjonować lub wykazuje nieusuwalne błędy, stosuje się obejście uszkodzenia, przez automatyczne przemieszczenie jego zasobów do innego serwera -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fast LP

  Fast LP - technologia przełączania pakietów - pochodząca z firmy 3Com - z równoczesną realizacją funkcji rutowania przez sieci z protokołami IP. Istotną cechą tej technologii trasowania jest przełączanie pakietów (a nie ich klasyczne trasowanie - co zajmuje znacznie więcej czasu na odczy- tywanie adresu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faks (fax)

  Faks (fax) - kopia wiadomości graficznej przesłana w postaci dokumentu drogą elektroniczną za po amocą urządzenia faksującego (inaczej telefaksu, urządzenia telekopiowego). Dotyczy reprodukcji na odległość graficznego zbioru źródłowego, którym może być dokument, rękopis, rysunek, obraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FCC (Federal Communication Commission)

  FCC (Federal Communication Commission) - federalna komisja łączności będąca agencją rządową USA, określająca przepisy w zakresie telekomunikacji i nadzorująca ich realizację. Organ wydaje wiążące opinie dotyczące certyfikacji sprzętu radiowego, telewizyjnego i usług telekomunikacyjnych o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /28.02.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry