Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ekspertyza melioracyjna

  Ekspertyza melioracyjna — studiai badania terenu przeznaczonego do zmeliorowaniaw celu ustalenia jego właściwości przyrodniczychoraz warunków ekonomicznych i technicz-.nych, które mogą mieć wpływ na zaprojektowanieurządzeń melioracyjnych i późniejszą ich eksploatację;rozróżnia się: e k s p e r t y z y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDAMSKI SER

  EDAMSKI SER — ser twardy typu holenderskiego,wyrabiany z delikatnego skrzepu, jakiegosię używa do wyrobu serów miękkich, z tą różnicą,że go się kraje na drobne ziarno, długo osusza przez mieszanie, potrząsanie i nieznaczne dogrzewame;produkowany jest przeważnie w kulistospłaszczonychgłówkach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrody

  Elektrody — zakończenia przewodów doprowadzająceprąd do środowiska, na które prądma działać elektrochemicznie (ogniwo, bateria)lub elektrotermicznie (spawanie, metalurgia). Elektrodydo prądu zmiennego bywają węglowelub grafitowe, do prądu zaś stałego są produkowanez węgla lub grafitu z dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotyczne związki

  Egzotyczne związki — substancje niewytwarzane przez organizm zwierzęcy w trakciebezpośredniej przemiany materii, lecz koniecznedla jego rozwoju; należą do nich np. witaminy,niektóre aminokwasy (—►aminokwasy egzogeniczne),składniki mineralne; stąd koniecznośćstałego dostarczania ich z pokarmem do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI— choroba grzybowa paproci. O b j a wy : na całej powierzchni przedrośla występująmałe grupki komórek, które żółkną, brunatnieją1 wreszcie czernieją, co nadaje przedroślu pstrywygląd; tkanka w porażonych miejscach możesię wykruszać, wskutek czego powstają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurawiec

  Dziurawiec , św ięto jań sk ieziele (Hypericum perforatum) — roślina wieloletniaz rodziny dziurawcowatych (Guttiferae );stosowana jest w lecznictwie. Od podobnegogatunku — d z i u r a w c a c z t c r o b o c z -nego (Hypericum niacitlatum), nic mającegozastosowania w lecznictwie, odróżnia się łodygąowalną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurkowatość liści

  Dziurkowatość liści —choroba grzybowa wyżlinu (lwiej paszczy), któramoże spowodować duże szkody w latach wilgotnych.O b j a w y : na liściach występują plamy0 średnicy do 6 mm, najpierw wodniste zielone,później, w miarę wysychania środkowej częłci,białawe, czasem otoczone wyraźną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzor

  Dyfuzor — aparat, w którym przeprowadzanajest w cukrowni -♦dyfuzja soku komórkowegoz krajanki buraczanej. Zestaw składającysię z kilku do kilkunastu (zwykle 10 do 14)dyfuzorów, tak ustawionych i połączonych, abymożliwa była cyrkulacja wody z jednego dodrugiego, nazywany jest b a t e r i ą d y f u zy j n ą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysymilacja

  Dysymilacja , k a ta b o liz m , rozpad —proces, podczas którego następuje rozkład substancjio budowie bardziej złożonej na związkiprostsze. Procesy rozpadu są powolne i stopniowe;towarzyszą im reakcje egzotermiczne, czyliuwalnianie energii (ciepła) ze związków chemicznych.Procesem przeciwstawnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWORÓDZTWO

  DZIEWORÓDZTWO , partenogeneza — rodzajrozmnażania się płciowego przez rozwójjaj nie zapłodnionych; występuje u niektórychgrup zwierząt niższych, np. u skorupiakówowadów, nicieni, wrotków. Rozróżnia się dzieworództwostałe, jeżeli z jaj nic zapłodnionych(bez udziału plemników) stale rozwijają sięnowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry