Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ELEKTRO FOREZA

  ELEKTRO FOREZA — uporządkowany nichw polu elektrycznym cząsteczek lub cząstek znajdującychsię w roztworze i obdarzonych ładunkamielektrycznymi. Zjawisko elektroforezy wykorzystujesię do rozdzielania, wyodrębnianiai oznaczania związków wielkocząsteczkowych, aprzede wszystkim białek (szczególnie białek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOTYP

  EKOTYP — typ ekologiczny, podgatunek ekologiczny;zespół osobników w obrębie gatunku,wykazujących jednolitą reakcję na warunki środowiska(forma rośliny lub zwierzęcia wytworzonapod wpływem siedliska); ekotypami będą np.polowe i łąkowe formy tymotki, łąkowe i pastwiskoweformy wiechliny łąkowej, formy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROLITY

  ELEKTROLITY — 1) związki chemiczne, którew roztworach wodnych lub stopione ulegajądysocjacji elektrolitycznej (rozpadowi na cząstkiobdarzone ładunkiem elektrycznym, zwane jo nami).Elektrolitami są kwasy, zasady i sole;rozróżnia się elektrolity m o c n e ulegające całkowitejdysocjacji i s ł a b e , które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRAN

  EKRAN — w melioracji warstwa gruntu nieprzepuszczalnegoułożona na skarpie przegrodylub grobli w celu zmniejszenia przesączania sięwody; ekrany wykonuje się także wtedy, gdygrunt, z którego usypano przegrodę, jest podatnyna rozrzedzenie, pod wpływem zawilgocenia, lubrozmywanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRON

  ELEKTRON — elementarna cząstka materii mafzazwyczaj ładunek elektryczny ujemny, a bardzorzadko dodatni. Elektrony dodatnie występujątylko wyjątkowo i nie mają praktycznegoŁączenia, natomiast elektrony ujemne, zwanetakże cząstkami lub promieniami beta albo poorostu elektronami, odgrywają olbrzymią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskrementy

  Ekskrementy — stałe i płynne odchody (wydaliny)zwierząt i ludzi: używane w gospodarstwachdo nawożenia pól i ogrodów w postaci:obornika, gnojówki, pomiotu ptasiego i fekalii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBONIT

  EBONIT — produkt utwardzenia - kauczukuwskutek wulkanizacji siarką; jest odporny nadziałanie kwasów i nie przewodzi elektryczności;znajduje zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznymjako materiał izolacyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emalia

  Emalia — 1) rodzaj łatwo topliwego szkłaz domieszką m.in. substancji barwnych; stosowanado ozdobnego powlekania wyrobów ceramicznych,szkła i m etali;2) mieszanina lakierów z barwnikami, używanado malowania wagonów, samochodów, łazienek,mebli kuchennych itp.; .3) szkliwo pokrywające koronę zęba; jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza łąkarska

  Ekspertyza łąkarska — charakterystykaobiektu łąkowego, oparta na badaniach roślinności,gleby, stosunków wodnych i in. Ekspertyzyłąkarskie wykonywane są przed zmeliorowaniemobiektu łąkowego i służą za podstawę do opracowaniasposobu m elioracji; są także podstawą doopracowania sposobu rolniczego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOAFICZNE CZYNNIKI

  EOAFICZNE CZYNNIKI — czynniki glebowewarunkujące życie i rozwój organizmów, np.struktura gleby, jej wilgotność, zasobność w składnikipokarmowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt

Do góry