Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLEBY NIECAŁKOWITE

  GLEBY NIECAŁKOWITE — gleby, które dogłębokości 150 cm zawierają przynajmniej dwieróżne warstwy, np. piasek do głębokości 80 cm,a poniżej glinę lub ił, albo też glinę do głębokości50 cm, niżej kilkucentymetrową warstwę piasku,a pod nią znowu glinę lub ił. Gleby piaskoweleżące na glinie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glina zwałowa

  Glina zwałowa , g lin a m orenow a _utwory gliniaste pochodzenia lodowcowego; bywaróżna, od ciężkich glin do średnich i lekkich,silnie spłaszczonych; / reguły zawiera mniejszoi większe kamienie, n nawet głazy, czyli tzw. kamieniepolne; zazwyczaj jest zasobna w węglanwapnia: występuje na większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby organiczne

  GLEBY O R G A N IC ZN E - gleby składająsię z materiału przeważnie organicznego, a więcz mniej lub więcej rozłożonych resztek roślini zwierząt, związków organicznych, a przedewszystkim próchnicy; cząstki organiczne sąnajaktywniejszym składnikiem stałej fazy gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinokrzemiany

  Glinokrzemiany— minerały o złożonymskładzie chemicznym; do głównych składnikównależą; kwas krzemowy, glin i wiele innychskładników, jak żelazo, wapń, sód, potas; zaliczasię je do najważniejszych minerałów, / którychtworzy się gleba; przy wietrzeniu powstaje z nichglina zawierająca minerały ilaste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby żwirowe

  Gleby żwirowe — gleby, w których przeważażwir, tj. cząstki o średnicy 1—20 m m ;najczęściej spotykanym i glebami tego rodzajusą -unady żwirowe, występujące wzdłuż korytgórnego biegu rzek w terenach górskich i podgórskich;jeśli są dostatecznie wilgotne i zawierajączęści gliniaste i próchnicę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Glinowanie - - wzbogacanie gleb piaszczystychw części gliniaste, które nadają im większaspoistość i zmniejszają ich przepuszczalność,w tym celu na glebę piaszczystą rozwozi sięi rozrzuca w okresie zimy dużą ilość gliny. Zabegten ma charakter melioracji; ze względu nad u i, pracochłonno^ i duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL

  GLICEROL — najprostszy i najważniejszy trójwodorotlenowyalkohol (zwany pospolicie gliceryną);ciecz oleista, bezbarw na, o słodkimsmaku; występuje w przyrodzie ja k o niezbędnyskładnik tłuszczów; służy d o w yrobu m ateriałówwybuchowych (nitrogliceryna, dynam it), lekówi kosmetyków o iaz jako dodatek d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  Glistnica - choroba zwierząt gospodarkichwywoływana p r/o / robaki zwane ‘glistami;tcpiije najczęściej u Koni i Awiń (szczególnie/młodych - źrebili* i prosta*); powoduje wy-•hiidzcnic. niedokrwint o ś ć i zahamowanie wzrostuł rozwoju• Uczenie polega na zadawaniu chorym^yjeffętom środków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICYNA

  GLICYNA, g l ik o k o l , k w a s a m in o o c to w y —najprostszy am inokw as wchodzący w składwielu białek; szczególnie dużo jest go w białkutkanki łącznej — kolagenie o raz w żelatynie;bierze udział w tw orzeniu kreatyny i kw asu m ocarnego;łącząc się z niektórym i trującym izwiązkami, ja k np. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY MINERALNE

  GLEBY MINERALNE — gleby powstałe zezwietrzenia skał; składają się z odłamków skałymacierzystej, poszczególnych minerałów, różnychsoli i pierwiastków sorbowanych przez glebę.W glebach mineralnych znajdują się cząstkio mieszanym składzie mineralno-organicznym;w stałej fazie tych gleb przeważają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry