Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FEXT (Far-End Crosstalk)

  FEXT (Far-End Crosstalk) - przenik zdalny stanowiący jedno z dwóch istotnych zakłóceń powstających w  miedzianych torach transmisyjnych w wyniku wzajemnego  oddziaływania elektromagnetycznego między aktywnymi skrętkami w kablu. Przenik zdalny FEXT pojawia się  wówczas, kiedy dwa sygnały lub więcej (o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firmware

  Firmware - dowolne sprzętowe oprogramowanie sterujące, czyli instalowane w układach pamięciowych urządzenia - przeznaczone wyłącznie do odczytu informacji (ROM, EPROM, E2PROM, in.).

  W modemach wyższej klasy oprogramowanie firmware znajduje się w specjalnych układach pamięciowych typu Flash, które...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fibre Channel

  Fibre Channel - standard szybkiej kampusowej sieci komputerowej umożliwiający przekaz danych w różnych  topologiach między komponentami sieci - z szybkością od 133 MHz (12,5 MB/s) do 1062 MHz (ponad 100 MB/s) Wieloprotokołowa sieć skalowalna z kodowaniem 8B/10B jest wykonana za pomocą linii miedzianych z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITL (Fiber in the Loop)

  FITL (Fiber in the Loop) - abonencki optyczny system dostępowy realizujący, oprócz tradycyjnych usług POTS i usług cyfrowych ISDN, także transmisję danych oraz wiele in. usług szerokopasmowych o przepływności powyżej 2 Mb/s.

  Podstawowy zestaw nowych usług oferowanych w sieciach FITL obejmuje: dostęp...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIFO (First In First Out)

  FIFO (First In First Out) - jeden z dwóch najprostszych sposobów kolejkowania elementów informacji (pakietów) w buforze transmisyjnym węzła sieci przełączanej, realizowany wg podstawowej zasady: pierwszy odebrany z sieci - pierwszy wysłany dalej.

  Buforowanie typu FIFO, stosowane w urządzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDMA (Frequency Dirision Multiple Access)

  FDMA (Frequency Dirision Multiple Access) - metoda dostępu wielokrotnego z podziałem częstotliwości, polegająca na częstotliwościowym podziale pasma medium transmisyjnego na pewną liczbę rozłącznych przedziałów - przyporządkowanych wielu użytkownikom, tworzących kanały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flaga

  Flaga - specjalny znacznik (zestaw  bitów) znajdujący się na początku i końcu ramki używanej w przekazach przez sieci pakietowe Frame Relay. W obydwu przypadkach zawiera identyczną sekwencję bitów - synchronizującą generatory czasu we współpracujących ze sobą końcowych urządzeniach komunikacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtrowanie IP

  Filtrowanie IP - sposób selekcji (filtracji) przekazów transmitowanych przez sieć IP, mający na celu ograniczenie do minimum niepotrzebnego, niepożądanego lub szkodliwego trafiku w sieci globalnej IP. Tradycyjnie dokonuje się jej przez instalację zapór ogniowych i ruterów, wykonanych w kilku podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FECN (Forward Explicit Congestion Notification)

  FECN (Forward Explicit Congestion Notification) - wskaźnik przeciążenia umieszczany w nagłówku pakietu transportowanego przez sieć pakietową Frame Relay, informujący odbiorcę przesyłki o zaistniałych spiętrzeniach w sieci FR.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FDM (Freąuency Division Multiplexing)

  FDM (Freąuency Division Multiplexing) - technika zwielokrotnienia w dziedzinie częstotliwości, jedna z technik zwielokrotnienia sygnałów w medium transportowym. Polega na dzieleniu kanału transmisyjnego przez podział na kilka równoległych podkanałów częstotliwościowych, rozdzielanych przez pasma...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry