Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GMR (Giant Magneto Resistivity)

  GMR (Giant Magneto Resistivity) - metoda cienko- warstwowych głowic odczytu z ulepszonym typem sensora magnetooporowego, umożliwiająca upakowanie informcji cyfrowej, sięgające od 1 do 10 Gb/cal2. Głowica charakte- ryzuje się średnio czterokrotnym wzrostem amplitudy sygnału odczytu w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Groupware

  Groupware - oprogramowanie sieciowe przeznaczone do użytkowania przez grupę osób pracujących nad wspólnym projektem lub korzystających z tych samych dedykowanych baz danych. Oprogramowanie groupware może zawierać nie tylko proste programy aplikacyjne (ewidencje magazynowe, usprawnianie poczty...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)

  GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) - zmodyfikowana wersja klasycznej modulacji z kluczowani) częstotliwości FSK, stosowana w systemach telefonii komórkowej i telegrafii wielokrotnej. Nazywana również binarnym kluczowaniem częstotliwości z gaussowskim kształtowaniem impulsów - pozwala na lepsze wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruby Ethernet (thick Ethernet)

  Gruby Ethernet (thick Ethernet) - współosiowy kabel połączeniowy, a także system okablowania komputerowego korzystający ze sztywnego kabla koncentrycznego (żółtego) o średnicy powyżej 10 mm - zwykle przeznaczonego do łączenia węzłów sieci szkieletowej (backbone).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gopher (modyfikacja zwrotu Go for it)

  Gopher (modyfikacja zwrotu Go for it) - Środowisko kilku tysięcy serwerów systemu Gopher włączony i dostępnych w sieci Internet. Serwery Gopherudostępniają informacje według hierarchicznego menu, z ograniczeniem do prezentacji zbiorów tekstowy w postaci spisu publikacji, treści, wykazów, adresów itp...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupowanie głosu (mice bundling)

  Grupowanie głosu (mice bundling) - sposób łączenia kilku pakietów głosowych w jednostce informacyjnej (ramce lub pakiecie), opatrzonej tylko jednym kompletnym opisem, co zmniejsza ogólny narzut na informacje sterujące - niezbędne do prowadzenia transmisji.

  W rezultacie uzyskuje się lepsze wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GoS (Grade of Service)

  GoS (Grade of Service) - jeden z parametrów służących do określania jakości obsługi połączeni GoS dotyczy jakości usługi w warstwie połączenia (connectionlevel) związanej z prawdopodobieństwem wystąpienia blokady zgłoszenia. W systemach z komutacją kanałów centrale) oznacza prawdopodobieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyskusyjne (newsgroup)

  Grupy dyskusyjne (newsgroup) - umowne miejsce spotkań społeczności internetowej, podzielonej na kilka tysięcy grup dyskusyjnych o konkretnie określonej tematyce, dostępnej w sieci Usenet. Do wymiany wiadomości i własnych poglądów poszczególne grupy środowiskowe mają własne kategorie tematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPIB (General Purpose Interface Bus)

  GPIB (General Purpose Interface Bus) - uniwersalna magistrala stosowana w systemach pomiarowych opracowana przez firmę Hewlett-Packard i nazywana również HPIB, została przyjęta (1975 r.) jako standard IEEE 488 do współpracy z większością cyfrowych przyrządów pomiarowych.

  Jej europejskim odpowiednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol)

  GMPR (GARP Multicasting Registration Protocol) - protokół obsługi grupowej (multicast), stosowany w ruterach podczas trasowania pakietów przez Internet - umożliwiający trasowanie z przełączaniem pakietów w warstwie drugiej modelu ISO/OSI (zamiastwtradycyjnysposób w trzeciej warstwie sieciowej).

  Znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt

Do góry