Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

  HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - technika wieloszczelinowej komutacji pakietów danych w kanale radiowym, stosowana w systemach komórkowych GSM w celu zwiększenia szybkości transmisji danych. Pozwala na logiczne łączenie teoretycznie do 8 kanałów radiowych sieci GSM 900/1800, a w praktyce najwyżej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLD

  HOLD - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, umożliwiająca czasowe zawieszenie zestawionego połączenia oraz jego późniejsze przywrócenie. Zawieszanie połączenia może być inicjowane przez dowolną ze stron uczestniczących w telefonicznej sesji rozmownej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSM (Hierarchical Storage Management)

  HSM (Hierarchical Storage Management) - oprogramowanie hierarchicznego systemu zarządzania zasobami pamięci masowej, oparte na automatycznym przenoszeniu (migracji) plików z głównego medium pamięciowego na media wtórne o większym czasie dostępu i tańsze w eksploatacji.

  Użytkownik takiego systemu odnosi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HomeRF

  HomeRF - standard domowej łączności radiowej zaproponowany (1998 r.) przez HRF-WG (Home Radio Frequen- cy-Working Group) do bezprzewodowej komunikacji (10 Mb/s) między komputerami osobistymi a urządzeniami elektronicznymi powszechnego użytku. HomeRF jest de facto standardem promowanym przez licznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperłącze (hyperlinks)

  Hiperłącze (hyperlinks) - odnośniki umożliwiające odwoływanie się do innych dokumentów tekstowych lub graficznych, znajdujących się w zupełnie innych bazach danych i odległych serwerach sieci Internet. Są powszechnie używane w procesie wzajemnego łączenia stron webowych: wywołanie kolejnego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSP (Host Signal Processing)

  HSP (Host Signal Processing) - niestandardowy tryb pracy szybkiego komputera klasy PC współpracującego z prostym modemem telekomunikacyjnym (winmodem), w którym do obsługi większości funkcji modemowych jest zaangażowana moc przetwarzania centralnego mikroprocesora (CPU).

  W odróżnieniu od układów klasy DSP...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hop

  Hop - termin opisujący przemieszczanie się pakietu danych między dwoma sąsiednimi węzłami sieci (ruter, przełącznik), także miara drogi trasowania (hop count) stosowana do pomiaru odległości między stacją nadawczą i odbiorczą.

  W trakcie przemieszczania się pakietu przez kolejne węzły sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermedia

  Hipermedia - określenie przekazów hipertekstowych (dokumentów z informacją) zawierających odnośniki do plików dźwiękowych, obrazowych i filmowych używanych w środowisku multimedialnym.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HSSI (High Speed Serial Interface)

  HSSI (High Speed Serial Interface) - szybki interfejs szeregowy dla telekomunikacyjnych łączy cyfrowych o podstawowej przepływności do 52 Mb/s (SONET). Opisany w standardzie EIA definiuje łącze między urządzeniem końcowym DTE dla danych a urządzeniem komunikacyjnym DCE - z zastosowaniem techniki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hortal

  Hortal - jedna z wersji portali internetowych grupująca informacje tematycznie i ułatwiająca w ten sposób poszukiwanie właściwej informacji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry