Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  IMS (Internetworking Management System)

  IMS (Internetworking Management System) - ogólna nazwa systemu zarządzania sieciami komputerowymi zapewniającego zdalne diagnozowanie sieci oraz rozwiązywanie problemów poprawnej pracy sieci rozległych WAN przez jednego administratora.

  Podstawowym kryterium stosowania IMS jest zapewnienie: bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IETF (Internet Engineering Task Force)

  IETF (Internet Engineering Task Force) - organizacja zajmująca się rozwojem Internetu i standaryzacją aplikacji systemowych usprawniających jego funkcjonowanie.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics)

  IDE (Inteligent Drive Electronics, Integrated Drive Electronics) - stosowany popularnie w komputerach zintegrowany interfejs równoległy - mający wszelkie znamiona standardu - jest rozwiązaniem hybrydowym, zaprojektowanym pierwotnie jako tania alternatywa urządzeń z interfejsem ESDI. Przekaz danych przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

  IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - międzynarodowy indywidualny numer identyfikacyjny abonenta sieci komórkowej GSM. Kod IMSI składa się z 15 cyfr i zawiera: kod kraju, kod sieci oraz unikatowy indywidualny numer abonenta w sieci, przydzielany przez centralę operatora komórkowego. Numer IMSI jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGPM (Internet Group Management Protocol)

  IGPM (Internet Group Management Protocol) - podstawowy składnik protokołu rutowania rozsiewczego (rozgłoszeniowego) klasy IP multicast, działającego na grupę urządzeń połączonych przez sieć Internetu. Wspomaga technikę identyfikacji tych ruterów w sieci, przez kierowanie ruchu IP zjednego lub wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA (International Data Encryption Algorithm)

  IDEA (International Data Encryption Algorithm) - symetryczny, międzynarodowy algorytm kryptograficzny (lata 90.), zastępujący algorytm DES, stosowany współcześnie bez żadnych ograniczeń patentowych w szybkich sieciach teleinformatycznych. Stanowi dwukrotne rozszerzenie dotychczasowego klucza algorytmu DES...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGRP (Interior Gateway Routing Protocols)

  IGRP (Interior Gateway Routing Protocols) - protokół rutowania wewnętrznego o cechachdistancevector, działający wewnątrz autonomicznych domen zlokalizowanych na ograniczonym obszarze i administrowanych zjednego miejsca (uczelnia, przedsiębiorstwo, region). Stanowią zmodernizowaną wersję protokołu RIP...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDRP (Interdomain Routing Protocol)

  IDRP (Interdomain Routing Protocol) - jeden z protokołów rutowania, specyfikujący komunikację między ruterami zlokalizowanymi w różnych domenach sieci. Jest protokołem o cechach z kategorii link state (uwzględnia przepływność medium, czas opóźnień wprowadzanych z powodu przeciążeń), działa w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMAP (Internet Message Access Protocol)

  IMAP (Internet Message Access Protocol) - współczesny protokół dostępu do poczty elektronicznej przez Internet (najnowsza wersja IMAP 4.0), działający bardziej efektywnie niż dotychczasowy P0P3. Protokół IMAP zapewnia większą sprawność przesyłanych komunikatów, lepszą ich skalowalność i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDC (Insulation Displacement Contact)

  IDC (Insulation Displacement Contact) - telefoniczny moduł konstrukcyjny stosowany w pionowym i poziomym okablowaniu strukturalnym SOS (System Okablowania Strukturalnego), z przeznaczeniem do łączenia i krosowania tradycyjnych dostawców ISP. Celem operatorów sieciowych IAP jest oferta takich samych usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry