Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Integralność danych

  Integralność danych - potwierdzenie w przekazach telekomunikacyjnych, że przesyłana informacja nie została podmieniona, zniekształcona lub zmieniona bez wiedzy adresata. W praktyce funkcję integralności realizuje się przez dołączenie do wiadomości tzw. podpisu cyfrowego i prywatnego (tajnego) klucza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infolinia (freephone)

  Infolinia (freephone) - bezpłatne połączenie (0-800 w Polsce), będące jedną z najbardziej popularnych usług dodatkowych sieci inteligentnej IN, realizowane w sieciach publicznych PSTN. Ideą usług infolinii jest zapewnienie możliwości uzyskania przez abonenta wywołującego bezpłatnego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelsat

  Intelsat - operator systemu telekomunikacji satelitarnej korzystający z satelitów rozmieszczonych nad oceanami: Atlantyckim, Indyjskim i Spokojnym. System jest przeznaczony głównie do zapewnienia połączeń międzykontynen- talnych za pomocą kanałów telewizyjnych, telefonicznych i transmisji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infostrada

  Infostrada - pojęcie nowoczesnej sieci teleko-munikacyjnej zyskujące coraz większą popularność, lecz niedefiniowalne w kategoriach technicznych. Stosowane w celu określenia istniejących lub przyszłych traktów szerokopasmowych przenoszą-cych zintegrowany ruch telekomunikacyjny - składających się zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs

  Interfejs - styk, czyli miejsce lub punkt, w którym są zlokalizowane: fizyczne połączenie komunikacyjne między dwoma urządzeniami technicznymi, połączenie logiczne między użytkownikiem a programem, połączenie między użytkownikiem a systemem operacyjnym lub połączenie logiczne między programami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura teleinformatyczna

  Infrastruktura teleinformatyczna - hierarchiczna struktura cyfrowych sieci telekomunikacyjnych obejmująca lokalne sieci komputerowe LAN, miejskie sieci komputerowe MAN oraz rozległe sieci komputerowe WAN. Podstawową strukturę teleinformatyczną dostępu lokalnego tworzą sieci komputerowe LAN typu Ethernet...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs równoległy

  Interfejs równoległy - rodzaj fizycznego złącza (portu komunikacyjnego bądź styku toru transmisyjnego), w którym informacja (znaki, bajty, oktety, wielobajtowa szyna danych) między urządzeniami komunikacyjnymi jest przesyłana jednocześnie przez wielożyłowy kabel komunikacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inmarsat

  Inmarsat - operator oferujący głównie usługi w morskiej służbie satelitarnej, korzystający z własnych satelitów rozmieszczonych nad oceanami: Atlantyckim, Indyjskim i Spokojnym. Świadczy głównie usługi komunikacji morskiej (połączenia telefoniczne) i transmisji danych z ruchomymi terminalami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard)

  Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard) - grupa zalecanych standardów szeregowej transmisji danych, opracowana przez IEEE i definiująca parametry elektryczne i funkcjonalne obwodów transmisyjnych. Standardowa szybkość przekazów przez łącze RS wynosi 24 kb/s (100 kb/s). Interfejs wzorowany na normach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instalatorstwo sieciowe

  Instalatorstwo sieciowe - współczesna, interdyscyplinarna dziedzina projektowania, montażu i testowania okablowania oraz specjalistycznego osprzętu telekomunikacyjnego. Obejmuje nie tylko zasady prawidłowego postępowania w trakcie montażu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynków, ale...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt

Do góry