Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ISDN (Integrated Services Digital Network)

  ISDN (Integrated Services Digital Network) - Sieć cyfrowa z integracją usług, współczesny cyfrowy system telekomunikacyjny gwarantujący realizację dotychczasowych usług dostarczanych w systemach analogowych, jak też umożliwiający wprowadzenie nowych - dotychczas nie oferowanych - przekazów cyfrowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IrDA (Infrared Data Association)

  IrDA (Infrared Data Association) - standard przekazów w podczerwieni z zakresu fal o długości 700-1500nm o olbrzymiej szerokości pasma, ok. 200 THz, emitowanego w pomieszczeniach zamkniętych lub o skupionej wiązce promieniowania (w połączeniach dwupunktowych). Standard ten został opracowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISL (Inter Switch Link)

  ISL (Inter Switch Link) - szybki specjalizowany przełącznik sieci lokalnych zapewniający migracje pakietów między siecią Token Ring i Ethernet (Fast i Giga) - bez konieczności uciekania się do przełączników ATM i emulacji LAN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRF (Infrared Frequency)

  IRF (Infrared Frequency) - technologia przekazu działająca w zakresie podczerwieni z przeznaczeniem dla komunikacji bezprzewodowej w sieciach rozległych WLAN. W IRF wykorzystuje się urządzenia optoelektroniczne działające na fali o długości 780-950 nmdla których nadajnikami impulsów są diody laserowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISL (Inter Satellite Link)

  ISL (Inter Satellite Link) - łącza międzysatelitarne stosowane w systemach wykorzystujących konstelacje satelitów (Iridium, Leo One, Teledesic, in.).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iridium

  Iridium - pierwszy system satelitarnej łączności ruchowej (tzw. Big LEO lub S-PCN, 1998 r.), działający za pośrednictwem 66 satelitów z urządzeniami nadawczo-odbior- czymi pracującymi w paśmie L, umieszczonych na niskiej orbicie LEO. Satelity systemu obiegają Ziemię po orbitach znajdujących się na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPv6 (Internet Protocol v.6)

  IPv6 (Internet Protocol v.6) - najnowsza (szósta) wersja protokołu komunikacyjnego Internet, stopniowo zastępująca (od 1995 r.) poprzednią wersję IPv4. Do podstawowych cech funkcjonalnych nowego protokołu należą:

  poszerzona przestrzeń adresowa do 16 oktetów (128 bitów);

  hierarchiczna...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISM (Industrial, Scientific and Medical)

  ISM (Industrial, Scientific and Medical) - ogólna nazwa pasma 2,4 GHz, przydzielonego w skali światowej do wykorzystania przez systemy przemysłowe, naukowe i medyczne. Przydzielone pasmo nie jest licencjonowane, z tego względu działające w nim systemy radiokomunikacyjne muszą być odporne na zakłócenia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IS-95

  IS-95 - oznaczenie standardu interfejsu radiowego sieci komórkowej z rozpraszaniem widma i kodowym rozdziałem kanałów ODMA, także nazwa sieci komórkowej zrealizowanej w tej technologii i stosowanej w niektórych regionach Ameryki i Azji (Ameryka Północna, Korea, Hongkong, Singapur, Filipiny).

  Sieć...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPX (Internet Packet Exchange)

  IPX (Internet Packet Exchange) - podstawowy protokół komunikacyjny typupeer to peer stosowany w sieciach lokalnych NetWare firmy Novell, jako rozwinięcie protokołu XNS. IPX jest narzędziem do realizacji usług architektury klient/serwer, umożliwiając wspólny dostęp użytkowników do plików, aplikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry