Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Objawy jako podstawa rozpoznania i leczenia choroby

  Od wieków, odkąd zaczęto zajmować się ratowaniem zdrowia i życia ludzi, istniał problem opisu choroby i poszukiwania środków, którymi można by ją zwalczyć. Człowiek chory - pacjent, odczuwając dolegliwości, sam rozpoznawał chorobę i sam podejmował decyzję o    tym, kiedy jest mu potrzebna pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena wiarygodności wyniku wykonanego badania

  Wiarygodność wyniku polega na zapewnieniu, że uzyskany wynik odpowiada rzeczywistym cechom osoby badanej. Na wiarygodność zatem składa się zarówno poprawność analityczna badania, jak i inne czynniki wpływające na wynik. Warunkiem wiarygodności wyniku badania laboratoryjnego jest utrzymywanie zmienności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania laboratoryjne a inne źródła informacji diagnostycznej

  W nowoczesnej medycynie rygorystycznie przestrzega się zasady równocenności źródeł informacji diagnostycznej. W podanym poprzednio przykładzie procedury rozpoznawania zawału serca, do postawienia diagnozy w zasadzie wymaga się spełnienia 3 różnych kryteriów: objawowego - ból wieńcowy, przedmiotowego -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia wynikające z definicji choroby opartej na opisie objawów

  Konwencja objawowa ma jednak oczywiste wady. Największą z tych wad jest to, że odwrócenie zasady, że występowanie choroby jest definiowane przez jej objawy prowadzi do nieprawdziwego stwierdzenia, że brak objawów dowodzi braku choroby. Oddają to powszechne porzekadła, że „najczęściej umierają ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pomiarowy i wielkości mierzone

  Nowoczesna diagnostyka kliniczna w ogromnej większości korzysta z badań laboratoryjnych o charakterze ilościowym. Wynik badania stanowi stężenie określonej substancji wyrażone w jednostkach masy (gramy, mole) na jednostkę objętości (litr, decylitr, mililitr). W niewielkim zakresie laboratorium chemii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie laboratoryjne jako źródło informacji niezależnej od subiektywnych odczuć pacjenta

  Już w połowie ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na znaczenie mikroskopowego badania krwi dla rozpoznania niedokrwistości, czy też na znaczenie chemicznego badania moczu dla wykrywaniu choroby nerek (manifestującej się obecnością białka w moczu i charakterystycznych tworów widocznych w badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność jako cecha układów pomiarowych w chemii klinicznej

  Wykonanie badania laboratoryjnego zawsze jest związane z pewnym błędem, co powoduje, że wyniki kilkukrotnych pomiarów stężenia określonej substancji w tej samej próbce różnią się między sobą. Wśród przyczyn zmienności wymieniamy błędy związanie z pomiarem (błędy analityczne) i błędy związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządowa definicja choroby

  Kres konwencji objawowej jako kanonu nauczania (i uprawiania) medycyny nadszedł w latach 50. Przyczyniło się do tego powszechne stosowanie antybiotyków, sulfonamidów i skutecznych leków przeciwgruźliczych, które ograniczając zachorowalność i wymieralność na choroby infekcyjne umożliwiły ujawnienie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia kliniczna: pole działania i rola w praktyce medycznej

  Przez blisko ISO lat tradycyjny kanon wykształcenia lekarza obejmował umiejętność wykonywania różnych tzw. „badań dodatkowych", na które między innymi składały się „odczyny chemiczne”, np. na obecność białka lub cukru w moczu. Wyniki takich testów, wyrażane najczęściej w kategoriach „test dodatni”...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS)

  Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest to niejednorodna grupa chorób stawów, charakteryzująca się z anatomicznego punktu widzenia ogniskowym niszczeniem chrząstki stawowej, zmianami w podchrzęstnej warstwie kości (mikrozłamaniami, tworzeniem torbieli) oraz tworzeniem osteofitów. Choroba zwyrodnieniowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /10 970

  praca w formacie txt

Do góry