Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Koncentrator komunikacyjny

  Koncentrator komunikacyjny - urządzenie cyfrowe zarządzające komunikacją z sieciami zewnętrznymi. Funkcję koncentratora spełniał dawniej procesor czołowy FEP, zajmujący się kompleksowo przetwarzaniem formatu danych systemu komputerowego na postać właściwą dla obsługiwanych łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja kanałów

  Komutacja kanałów - wyróżniony, chociaż niejednoznaczny sposób komutacji łączy (wg ITU-T, Q.9) - w którym transmisja informacji bądź pakietów danych przebiega jednokierunkowo. Trasa przekazu w sieci z komutacją kanałów jest tworzona sekwencyjnie przez kolejno przyłączane jednokierunkowe kanały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentrator wyniesiony

  Koncentrator wyniesiony - odległy koncentrator lub multiplekser zlokalizowany w pobliżu grupy abonentów telefonicznych, stanowiący element systemu komutacyjnego tradycyjnej centrali telefonicznej. Zwykle jest połączony z centralą macierzystą łączem komunikacyjnym o podwyższonej przepływności, takim jak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja łączy

  Komutacja łączy - charakterystyczny sposób łączenia i rozdzielania dwukierunkowych kanałów rozmownych (niekiedy również dla danych) między abonentami sieci telekomunikacyjnej, tradycyjnie stosowany w odniesieniu do central telefonicznych z komutowaniem kanałów głosowych (linii telefonicznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontener wirtualny VC (Virtual Certaine)

  Kontener wirtualny VC (Virtual Certaine) - wydzielony, zestandaryzowany blok informacji przesyłany wewnątrz modułu transportowego STM telekomunikacyjnej sieci synchronicznej SDH.

  W podstawowym (najmniejszym) module transportowym STM-1 o przepływności 155 Mb/s mieści się jeden wirtualny kontener oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja pakietów

  Komutacja pakietów - technika transmisji równoważna przełączaniu pakietów, maksymalizująca wykorzystanie dostępnej infrastruktury transportowej. Istotna różnica w przekazach z komutowaniem kanałów i przełączaniem pakietów polega na sposobie zajętości traktu komunikacyjnego między uczestniczącymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwergencja

  Konwergencja - w teleinformatyce określenie procesów obejmujących kojarzenie zjawisk znajdujących się na pograniczu działów telekomunikacji, informatyki i multimediów. Należy do nich wiele procesów, takich jak: łączny przekaz głosu i danych,  integracja przekazów przez różne sieci (VolP, VoFR, VoATM)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja wiadomości (message switching)

  Komutacja wiadomości (message switching) - technika trasowania wiadomości wykorzystująca zasadę .zapamiętaj i prześlij", bez wstępnego ustalania toru komunikacyjnego. Komutacja ta jest podobna do datagramowej komutacji pakietów, przy czym wiadomość jest traktowana jak jeden duży pakiet (bez segmentacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja faksowa

  Komunikacja faksowa - sposób przesyłania obrazów graficznych łączem telefonicznym za pośrednictwem urządzenia faksującego, czyli telefaksu. Urządzenie faksowe skanuje obraz na papierze i przekształca go, dokonując kodowania i kompresji do postaci dogodnej dla transmisji przez analogową linię...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (Electromagnetic Compatibility)

  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (Electromagnetic Compatibility) - zdolność urządzeń lub systemów do realizacji swoich podstawowych funkcji w środowisku elektromagnetycznym bez jego degradacji poniżej dopuszczalnych, ściśle określonych norm.

  Oznacza to również, że urządzenia i systemy same nie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry