Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krotnica wyższego rzędu

  Krotnica wyższego rzędu - wychodzące z użycia urządzenie telekomunikacyjne do zwielokrotnienia sygnałów wyższych rzędów w sieciach plezjochronicznych PDH. Oznaczane jako krotnice 2/8, 8/34, 34/140 Mb/s - powinny zapewniać zwielokrotnienia cyfrowe 4 wejściowych sygnałów składowych, o przepływnościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersja plików

  Konwersja plików - program aplikacyjny przekształcający plik z jednego formatu w inny. Konwersja plików może przebiegać zarówno między formatami dwóch aplikacji sterowanych jednym systemem operacyjnym, jak też między aplikacjami różnych systemów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwerter protokołów

  Konwerter protokołów - w teleinformatyce techniczne lub programowe urządzenie zapewniające (jednokierunkowe lub dwustronne) przejście pomiędzy dwoma różnymi algorytmami. Konwerter tłumaczy sygnały elektryczne lub formaty danych z jednego systemu kodowania na formę akceptowaną przez inny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koń trojański

  Koń trojański - oprogramowanie używane w środowisku hakerskim, umożliwiające zdalne przejęcie kontroli nad komputerem - zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na przesłaniu nie ujawnionej procedury zapisanej w programie, a jakiekolwiek uruchomienie programu powoduje wykonanie tej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja szerokopasmowa (broadband)

  Komunikacja szerokopasmowa (broadband) - przekaz różnorodnych informacji multimedialnych przez kanał (łącze) o umownie określanej szybkości transmisji binarnej nie mniejszej niż 1,544 Mb/s (Ameryka) lub 2,048 Mb/s (Europa). W telekomunikacji polega na łączeniu w jeden trakt o przepływności T1/E1 (lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja wielostrumieniowa

  Komutacja wielostrumieniowa - odmiana tradycyjnej komutacji pakietów, w której łączy się cechy komutacji kanałów z multipleksowaniem: w jednej linii fizycznej łączącej użytkownika z siecią można realizować wiele odrębnych kanałów informacyjnych. Komutacja ta obejmuje dwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat

  Komunikat - jednostka informacji w sieciach teleinfor- matycznych, której źródłem bądź przeznaczeniem jest zwykle warstwa aplikacyjna (warstwa 5) modelu ISO/OSI .

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentrator

  Koncentrator - w cyfrowej telefonii przewodowej urządzenie umożliwiające włączenie wielu linii telefonicznych w jeden cyfrowy tor komunikacyjny o podwyższonej przepływności (2048 kb/s); umożliwia przyłączenie większej liczby telefonów, niż wynikałoby to z możliwości ich obsłużenia przez łącze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja

  Komutacja - sposób automatycznego łączenia i rozdzielania strumieni informacyjnych, stosowany zazwyczaj w odniesieniu do central telefonicznych i systemów komutacji. W szerszym pojęciu dotyczy również komutacji w sieciach cyfrowych za pomocą przełączników pakietowych. W systemach komutacyjnych integralną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersja PCM

  Konwersja PCM - technika modulacji kodowo-impulsowej PCM 64, polegająca na konwersji naturalnego analogowego sygnału mowy w paśmie 4 kHz (niekiedy 7 kHz) na postać cyfrową z przepływnością 64 kb/s (standard G.711).

  Konwersji głosu dokonuje się przez próbkowanie wartości sygnału mowy z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt

Do góry