Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gorączka Q

  Gorączka Q — choroba wywoływana przezdrobnoustroje zwane riketsjam i, występującau owiec i bydła, przenosząca się na ludzi; u zwierzątprzebiega zwykle bezobjawowo, objawychorobowe są słabo wyraźne, a u ludzi m a przebiegzbliżony do grypy. W Polsce —>zoonoza tapojawiła się w 1956 r., przeniesiona z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Gospodyni wiejska''

  „Gospodyni wiejska'' — ilustrow anydwutygodnik dla kobiet w iejskich; om aw iaproblemy społeczne, gospodarcze i kułturaineoraz sprawy związane z działalnością kół gospodyńwiejskich; zamieszcza fachowe poradyw zakresie prow adzenia gospodarstw a dom ow ego,hodowli, ogrodnictw a oraz urządzenia dom u.Uczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rolna

  Gospodarka rolna — racjonalnaeksploatacja terenów rolniczych i wszelkichznajdujących się na nich urządzeń służącychprodukcji roślinnej, zwierzęcej oraz dla przemysłurolnego, położonych w obrębie gospodarstwa rolnego lub rejonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP (Link Access Procedure)

  LAP (Link Access Procedure) - grupa protokołów zapewniająca dostęp do warstwy łącza danych w komunikacji pakietowej z protokołem X.25. Stanowi także element sygnalizacji do współpracy z in. systemami komunikacyjnymi jako: LAP-B - w komunikacji dwupunktowej (GSM), LAP-D - w sieciach zintegrowanych ISDN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCP (Link Control Protocol)

  LCP (Link Control Protocol) - jeden ze składników protokołu PPP, przewidywanego do obsługi transmisji data- gramowych w łączach dwupunktowych. Protokół LCP specy- fikuje metody kapsułkowania i wymiarowania pakietów oraz spełnią funkcje kontrolne (zakładanie i utrzymanie połączenia). Umożliwia także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-B (Link Access Procedure Balanced)

  LAP-B (Link Access Procedure Balanced) - procedura sygnalizacyjna symetrycznego (balanced) dostępu do łącza dwupunktowego, stosowana w warstwie łącza danych sieci pakietowych X.25, przy współpracy urządzeń DTE z urządzeniami DCE. Prezentuje pełnodupleksową procedurę z bitową synchronizacją łącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - prosty protokół wywodzący się ze standardu usług katalogowych X.500 (1993 r.), zezwalający na dostęp do katalogów adresowych w sieciach TCP/IP w celu identyfikacji zasobów sieciowych. Stał się praktycznie standardem dostępu do usług katalogowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel)

  LAP-D (Link Access Procedure for D channel) - procedura sygnalizacyjna warstwy łącza danych stosowana w sieciach cyfrowych ISDN, prowadzona w kanale sterującym D. LAPD jest używana również w niektórych sieciach radiokomunikacji ruchowej (GSM) do przesyłania informacji sterujących i ciągów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LDTV (Law Definition Television)

  LDTV (Law Definition Television) - standard telewizyjny o małej rozdzielczości obrazowej 352 punkty x 288 linii, formacie obrazu 4:3 i przepływności strumienia bitów danych ok. 1,5 Mb/s (odpowiadająca rejestracji VHS).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services)

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services) - wywodzący się wprost z protokołu LAP- D (dla ISDN) i zdefiniowany w zaleceniu Q.922 protokół przeznaczony dla pakietowych transmisji danych, stosujących technikę przełączania lub przekazywania ramek.

  Usługi związane z przekazywaniem ramek...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry