Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GRACA

  GRACA — narzędzie ręczne służące do ścinaniagórnej warstwy roli w celu niszczeniachwastów i płytkiego spulchniania ziemi. Częściąroboczą gracy jest stalowy nóż ustawiony poziomopod niewielkim kątem do powierzchniroli i osadzony na drewnianym stylisku. Gracemają różny kształt i budowę.G r a c a o t...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĄD

  GRĄD — nazwa regionalna oznaczająca wywyższony,suchszy kaw ałek gruntu m ineralnegowśród terenów położonych niżej, zazwyczajwśród wilgotnych lub mokrych łąk. G rądybywają użytkowane jak o grunty orne, jak opastw-iska, a także jak o łąki. Term in ten jestużywany przez ekologów i łąkarzy przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAD

  GRAD opad atmosferyczny w postaci bryłlodowych o średnicy od 5 do 50 mm, a czasemwiększych; środek ziarna gradowego stanowimętne białe jądro, otoczone na przemian w arstwamiszklistego, przestarzałego lodu i warstwamiśnieżnymi. W Polsce w* letniej połowieroku grad pada z chmur...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENA

  GRENA — jajeczka jedwabnika morwowego(od francuskiego graine — nasienie), składaneprzez samicę motyla wkrótce po jej wyjściuz oprzędu. Jedna samica motyla może złozyc400—600 jaj, które mają początkowo bar**żółtą, później szaropopielatą (z wyglądu przypominająnasiona maku); wyląg gąstentc z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFIT

  GRAFIT ciało stałe, drobnokrystaliczne,barwy sz^łrostalowej, bardzo miękkie, trudnotophwe (temp. topn. ok. 3500°Q. G. jest stosowanyjako środek zastępujący sm ar do silnie nagrzewającychsię maszyn, do wyrobu tvgli odlewniczych(gisrakich). elektrod grafitowych itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘZA

  GRĘZA — gwarowe określenie wymienia lochy;stanowi zespół (10—1S szt.) sutek, z którychkażda jest samodzielnym gruczołem mlecznym;sutki lochy umieszczone są w 2 równoległychrzędach biegnących wzdłuż dolnej krawędziściany brzusznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granit

  Granit — pospolita w skorupie ziemskiejskała magmow a głębinowa, barwy szarej, różowejlub czerwonej; składa się głównie z kwarcu,łyszczyków i skaleni; w ykorzystywana szerokojako materiał drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZA

  GRODZA — tymczasowa tama wybudowanaw zbiorniku wodnym w edu zabezpieczenia przednapływem wody do oddzielonej nią części dna lubbrzegu, na której ma być wzniesiona budowlawodna; grodze mogą być ziemne albo z kamieni,wykonuje się je także jako ścianki szczelne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCZE

  GORYCZE — ciała czynne o różnej budowiechemicznej, nie mające w swej cząsteczce azotu;występują w wielu roślinach; w smaku są mniejlub bardziej gorzkie i pobudzają działanie układutrawiennego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOSPODARKA RYBNA”

  „GOSPODARKA RYBNA” — dwumiesięczrnik poświęcony rybactw u; obejm uje sw ą tematykąwszystkie działy rybactw a, a więc — zagadnieniarybactw a Śródlądowego (hodowla,połowy, sprzęt, jeziora, stawy, rzeki), rybołówstwam orskiego — przybrzeżnego i dalekomorskiego, przetw órstw a i handlu rybnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry