Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gudron

  Gudron— w budownictwieużywany jest asfalt lany lub prasowany.D o asfaltu lanego dodaje się piasku kwarcowego;mieszaninę asfaltu z piaskiem po nagrzaniudo 105°C wylewa się na podłoże i wyrównujeza pomocą ostruganych łat. Asfalt prasowanynajczęściej stosuje iię przy robotach drogowychwykonywanych sposobem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty orne

  Grunty orne — grunty, które są uprawianei obsiewane roślinami jednorocznymi lub wieloletnimi:nie zaJicza się do nich terenów zajmowanychprzez plantacje trwałe, użytki zielone itp.a nawet powierzchni uprawianych w obrębie wymienionychużytków, np. ziemi pomiędzy drzewamiw sadach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gumy

  Gumy— substancje roślinne zbudowane z cukrówprostych lub kwasu uranowego; tworzeniesię gum w roślinach (gumifikacja) powoduje naturalnelub sztuczne uszkodzenia roślin; większośćgum rozpuszcza się w- w odzie; prawicwszystkie me rozpuszczają się w alkoholu i eterze.Gumy mają szerokie zastosowanie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulator nawozu

  Granulator nawozu — przyrząd służącydo wytwarzania granul, czyli małych kuleczekz m ieszaniny naw ozu organicznego,torfu lub kom postu i naw ozów m ineralnych.Częścią robocza jest bęben albo pochyła, ru chomapłaszczyzna. Przez pokręcanie korbąbęben granulatora obraca się na osi, a ruchom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Marian

  GÓRSKI Marian (1886— 196J) — profesorchemii rolnej i rolnictwa SGGW; dwukrotnyrektor i organizator Zakładu Uprawy i NawożeniaRoli w Skierniewicach; utalentowany pedagog,zasłużony w dziedzinie krzewienia oświatyrolniczej; organizator pierwszej w Polsce pracownirolniczych badań izotopowych; autor wielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROJER

  GROJER,  — twardy ser podpuszczkowy(zbliżony do ementalskiego); do wyrobu tegotypu sera potrzebne jest mleko wyjątkowo dobreod krów żywionych na pastwiskach naturalnychw rejonach podgórskich; produkowany jestw postaci kręgów o ciężarze 30—50 kg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULATY

  GRANULATY — form a użytkow a preparatuochrony roślin otrzym ana przez sporządzeniegranul (kuleczek) o średnicy 0,1— 0,3 m m ;nadają się szczególnie d o opylania przeprow adzanegoza pom ocą sam olotów , gdyż są słabiejznoszone przez w iatr niż proszki do opylań;aktywność biologiczna tej form y jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAB

  GRAB (Carpinus betu los) — drzewo liściastez rodziny brzozowatych ( Betitlaceae), pospolitena nizinach w Jasach i zadrzewienia ch; dorastado 25 m wysokości; kora szara, gładka do późnegowieku; drewno ma białe, twarde, ciężkie i trudnołupliwe, nietrwałe; pień z reguły o przekroju nieregularnym;owocuje co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWCE

  GRONKOWCE — bakterie kształtu kulistegoprzy podziale układające się w grona; należą donich niektóre bakterie chorobotwórcze, np. gronkowieczłocisty (Staphylococcus aureus) powodu*jący ropienie ran; gronkowce występują liczniew kurzu powietrza; są bardzo odporne na działaniepromieni słonecznych i na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASICA

  GRASICA — gruczoł wydzielania wewnętrznego,najsilniej rozwinięty u zarodków i zwierzą!młodych; leży częściowo w dolnej okolicy szyi,głównie zaś w przedniej części jam y piersiowej;później stopniowo się zmniejsza i u zwierzątdorosłych ulega prawie zupełnemu zanikowi.Grasica zbudowana jest ze skupisk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry