Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE — teren, naktórym zakopuje się zwłoki padłych zwierząt.Grzebowiska powinny istnieć we wszystkich gromi dach, z których zwłoki zwierzęce nic są zabieraneprzez zakłady utylizacyjne. G rzebow iska należyzakładać w ustronnych, suchych i o g ro d zo nychmiejscach; doły na zw łoki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTTACjA

  GUTTACjA. ,,płacz roślin” — wydzielaniewody w postaci kropel przez specjalne otworkiw liściach, zwane szparkami wodnymi; następujepod wpływem -♦ parcia korzeniowego; jest dosyćrozpowszechnione, zwłaszcza u roślin młodych;można je zaobserwować np. u owsa, tymotki, koniczynyi innych gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZĘDY

  GRZĘDY — wygładzone listwy o przekroju4 x 5 cmt na których nocują kury i in d yk i; umieszczonesą poziom o wzdłuż tylnej ściany kurnika,na wysokości 90 cm nad podłogą; są oneczworoboczne, przy czym górne kanty majątekko zaokrąglone. N a jedną kurę liczy się 18—20 cm bieżących grzędy. Odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSZEK KONSERWOWY

  GROSZEK KONSERWOWY — konserwa przygotowanaz niedojrzałych jeszcze, soczystych nasiongrochu łuskowego. N asiona sortuje się wedługwielkości na 5 grup, blanszuje, studzi, p o napełnieniunim puszki zalewa 1— 1,5%-ową solanką,zamyka i sterylizuje (-► apertyzacja). Konserwyz groszku produkuje się w puszkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie gwintowne

  Połączenie gwintowne — połączeniedwóch części mających występy i rowki (grzbietyi bruzdy) o zbliżonych zarysach i wymiarachoraz o tym samym skoku i skręcie; umożliwiato łatwe łączenie i rozłączanie części maszyn.Połączenia gwintowe wykonuje się za pomocąśrub i nakrętek. Najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  GRZYBNIA — zespół rozgałęzionychstrzępek rozrastającychsię wewnątrz lubna powierzchni podłoża;stanowi narząd wegetatywnyi rozrodczy grzyba, spełniającymiędzy innymi funkcjępobierania pokarmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruda ziemniaczana

  Gruda ziemniaczana — choroba bydłapowstająca wskutek skarmiania zbyt wielkiej ilościziemniaków, zwłaszcza przerośniętych, lubwywaru ziemniaczanego; objawia się biegunkąi zmianami na skórze w okolicy stawów skokowychi pęcinowych tylnych kończyn (zaczerwienienie,bolesne obrzęki, wysypka pęcherzykowa).W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Gytia , sapropel — osad tworzący się na dnieotwartych zbiorników wodnych: jezior — g y t i aj e z i o r o w a lub rzek — g y t i a r z e c z n a ;powstaje z opadającego na dno obumarłegoplanktonu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,zmieszanego z namulami nieorganicznymi. W beztlenowychwarunkach, jakie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUDBRANDSDALE

  GUDBRANDSDALE — rasa koni wyhodowanaw dolinie rzeki Gudbrands w Norwegii powstałaze skrzyżowania koni skandynawskich zkońmi zimnokrwistymi przy nieznacznym wpływiekoni pełnej krwi angielskiej; Gudbrandsdalebudową przypominają konie zimnokrwiste, leczodznaczają się żywym temperamentem i doskonalekłusują;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUNT

  GRUNT — wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej,z której czerpie się materiały do wykonywaniabudowli ziemnych (dróg, przegród, walówwykopów), bądź wykorzystuje jako podłoże, naktórym wznosi się budowle i urządzenia, albo jakosurowiec do przygotowania materiałów budowlanych.Wykorzystanie gruntów w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry