Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hartowanie się roślin

  Hartowanie się roślin - stopnioweprzystosowywanie się roślin ozimych na jesienido przetrzymania niskich temperatur w zimie,przystosowanie to roślina uzyskuje przy stopniowymi powolnym spadku temperatury w okresiejesieni. W razie nagłego i silnego spadkutemperatury rośliny łatwo wymarzają Roślinyogrodnicze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFY

  HETEROTROFY, organ izm y cudzożyw n e —organizmy odżywiające się substancjami organicznymi,pochodzącymi z innych organizmów;do takich organizmów należą np. grzyby, większośćbakterii, zwierzęta, człowiek; organizmyte nic są zdolne do wytwarzania substancjiorganicznych z nieorganicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HCH

  HCH (nazwa zwyczajowa) — mieszanina technicznaizomerów sześciochlorocykloheksanu,które działają jako insektycydy kontaktowe;poszczególne izomery różnią się między sobąaktywnością biologiczną; prawie 50-krotnicaktywniejszy od innych jest izomer ->gamma-HCH. Techniczny HCH jest obecnie używanydo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECKEL Ernest

  HAECKEL Ernest (1834— 191?) — niemieckibiolog i fiiozof-nwterialista, profesor uniwersytetuw Jenie; zwolennik i krzewiciel darwinizmu;popularyzator cwolucjonizmu, rozwińąJ szerokobadania" nad rozwojem rodowym i związkamipokrewieństwa między organizmami; opierał si^na badaniach embnologicznych, anatom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higiena przechowalni

  Higiena przechowalni— utrzymywanieczystości w pomieszczeniach i magazynach,w których przechowuje się zbiory lub produktyroślinne. Należy codziennie zamiatać podłogioraz omiatać ściany i sufity; co najmniej razw tygodniu dokładnie czyścić wszelkie maszyny,urządzenia i sprzęt pomocniczy; puste worki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heptachlor

  Heptachlor (nazwa zwyczajowa) — siedmiochloroendometylcnoinden;działaniem owadobójczymzbliżony do ->chlordanu, lecz bardziejod niego toksyczny dla ludzi i zwierząt; D L 50p.o. wynosi 90— 135 mg/kg ciała szczura (-+ D L );w organizmie zwierząt ulega przemianie chemicznej,przy czym powstały produkt jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALE

  HALE, połoniny — pastwiska górskie. Na halachwysokogórskich wiatr i inne czynniki przyrodniczenie pozwalają na porost fasu, a nahalach powstałych z poręb leśnych w powtórnymzalesieniu przeszkadza spasanie (hale nadleśnc).Roślinność hal jest niska, mało soczysta, składającasię z dość licznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROFITY

  HIGROFITY — rośliny lądowe żyjące w miejscachwilgotnych, bardzo wrażliwe na wszelkiniedostatek wody w atmosferze i w podłożu. Należądo nich rośliny cicniolubnc (np. wilgotnychlasów). Mają one delikatną budowę, duże i soczysteblaszki liściowe; przystosowane są do intensywnejtranspiracji. Z roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grypa prosiąt

  Grypa prosiąt — choroba prosiąt objawiającasię osłabieniem i kaszlem; na skórze mogą ssępojawić czerwone płatny, pokrywające sic następnielepką cieczą, sklejającą szczecinę, a po zaschnięciutworzą małe strupy; choroba często kończy sięśmiercią zwierzęcia. W zwalczaniu grypy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSATHION

  GUSATHION — insektycyd fosforoorganiczny,używany najczęściej w postaci roztworówemulgujących, zawierających 30—40% substancjiczynnej: stężenie cieczy roboczej 0,1% substancjiczynnej; zwalcza prawie wszystkie owady; zalecanyprzeciw mszycom i przędziorkom, zwłaszczaw sadach; jest trujący dla pszczół, ludzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry