Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HYDROLAZY

  HYDROLAZY — enzymy katalizujące procesyhydrolizy, tj. rozkładu -+substratu na związkiprostsze przy udziale wody; do grupy tej należąnp. -»amylazy hydrolizujące skrobię do cukrów,lipazy hydrolizujące tłuszcze do kwasów tłuszczowychi glicerolu itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroliza

  Hydroliza — proces chemiczny, któremuulega —*substrat na skutek działania cząsteczekwody; np. hydroliza soli prowadzi do powstawaniakwasów i zasad, a hydroliza skrobi — dopowstawania cukrów, przy czym proces ten mogąkatalizować -»hydrolazy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROMECHANIZACJA

  HYDROMECHANIZACJA — wykonywanierobót ziemnych za pomocą strumienia wody wyrzucanegopod du/ym ciśnieniem z urządzeniazwanego wodomiotaczcm; rozmyty grunt, tzw.pulpa, spływa wraz z wodą do miejsca przeznaczenialub, jeśli nic ma odpowiedniego spadkuterenu, jest przytłaczany rurociągami. Przy pogłębianiui...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUKANIE SIĘ

  HUKANIE SIĘ — jeden z zewnętrznych objawówrui lochy, polegający na specjalnego rodzajuchrząkaniu, o innym niż zwykle zmienionymdźwięku; w okresie m i locha (poza hukaniem)jest bardzo niespokojna i traci apetyt; występujeteż u niej obrzmienie sromu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROMETR WŁOSOWY

  HIGROMETR WŁOSOWY — przyrząd służącydo pomiaru wilgotności względnej w aparadewylęgowym; działa na zasadzie wydłużania sięciał organicznych (włos) pod wpływem pary wodnejznajdującej się w powietrzu. Składa się onz tarczy zegarowej oraz ze wskazówki obracającejsię na osi, na którą przenoszony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMIFIKACJA

  HUMIFIKACJA — przemiana obumarłej substancjiorganicznej (resztek roślinnych i zwierzęcych)w glebie w próchnicę (humus). Proces tenzachodzi na ogół w warunkach ograniczonegodostępu powietrza do gleby przy współudzialeorganizmów glebowych: mikroflory i drobnejfauny, z której najważniejszą rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERPASOŻYTNICTWO

  HIPERPASOŻYTNICTWO — zjawisko pasożytowaniaorganizmów roślinnych lub zwierzęcychna innych organizmach pasożytniczych; tzw. pasożytI rzędu, zarażający jakiegoś żywiciela, jestatakowany przez innego pasożyta, tzw. pasożytaII rzędu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDRANT

  HYDRANT — urządzenie w sieci w odociągow ejsłużące do pobierania w ody w celu gaszenia pożarów;górna część hydrantu umożliwia szybkiedołączanie węży strażackich; hydranty umieszczasię zgodnie z przepisami przeciwpożarowym i naulicach osiedli i miast, w większych budynkach,w zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTROFIA

  HIPERTROFIA — nadmierny rozwój pewnychtkanek lub narządów u roślin i zwierząt; możebyć spowodowana warunkami środowiska (np.w gęstym lesie nadmierny wzrost drzew z powodudązema do światła), potrzebą zastąpienia brakującegoorganu przez inny organ lub może powstaćwskutek uszkodzenia przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROGEOLOGIA

  HYDROGEOLOGIA — dział geologii zajmującysię pochodzeniem, ruchem i właściwościamifizykochemicznymi wód podziemnych; znajomośćhydrogeologii jest niezbędna przy wykorzystywaniuwód podziemnych dla potrzebgospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry